Odgovori na jezikovna vprašanja


Arhiv

Arhiv vprašanj in odgovorov izdanih v knjigi ŠUSS 1998-2000

Spletno mesto ŠUSS ponuja obsežen lastni arhiv vprašanj in odgovorov na različna jezikovna vprašanja. ŠUSS obsega tudi zbirko uporabnih povezav in spisek koristne literature.


Iskanje po arhivu Šussa:
Pri iskanju upoštevajte, da je iskalnik občutljiv na strešice.

Kako se piše ‘Bližnji vzhod’
Kako se piše ‘Ptujske Toplice’
Kako se piše ‘indijanci’
Kako se piše voščila za božič in novo leto
Kako se piše ‘valentinovo’
Kako se piše ‘valentinovo’ (nadaljevanje)
Kako se pišejo besede 'vlada', 'ustavno sodišče' in 'ustava'
Kako se pišejo imena zakonov
Kako pisati 'nadzorni svet', 'uprava delniške družbe' ...
Raba začetnice pri imenih študijskih predmetov
Kako se piše ‘Javno podjetje Vodovod kanalizacija d.o.o.'

Kako se piše ‘Javno podjetje Vodovod kanalizacija d.o.o.’ (nadaljevanje)
Kako se piše ‘božji’
Kako se piše ‘cerkev sv. Marije Alietske’
Presledki pri treh pikah
Deljenje besed
Ločevanje pristavka z vejicami
Kako se piše ‘moja sošolka Tinkara (Novak)’
Postavitev vejic v povedi
Vejica pred 'kako' in 'kot'
Vejica za izrazom ‘Lep pozdrav’
Naslavljanje v dopisih

Uporaba vejice v nazivih podjetij
Uporaba vejice v nazivih podjetij (nadaljevanje)
Vejice v 124. členu Zakona o varnosti cestnega prometa
Vejice v večbesednih veznikih
Vejica pred 'kar'
Ločila v logotipih in sloganih
Postavitev vejic v povedi (drugič)
Vejica pred veznikoma 'in' in 'ter'
Okrajšave za strokovne nazive
Sklanjanje kratic
Izgovorjava in sklanjanje kratic

Kako se pišejo besede 'kadarkoli', 'kdorkoli', 'katerikoli' itd.
Kako se piše beseda 'japi'
Kako se piše beseda 'štrudelj'
Kako se pravilno zapiše beseda 'dolgčas'
'Čez cesto' ali 'prek ceste'
'Disleksičen' ali 'dislektičen'
'Bicikel' ali 'kolo'
'Bolna' ali 'bolana'
'Kalodont', 'kaladont', 'kolodont'
'Zajedavci' ali 'zajedalci'
'Uhleviti' ali 'vhleviti'

'Usklajevanje' ali 'vsklajevanje'
Kako se pišeta glagola 'poudariti' in 'preučevati'
'Zadanem' ali 'zadenem'
'Izgovorjava' ali 'izgovarjava'
Kako se piše beseda 'avtodeli'
Kdaj so policaji postali policisti
'Ogljikov dioksid' ali 'ogljikov dvokis'
'Nerjaveč' in 'nerjaven'
'Heroj', 'herojka', 'heroina', 'herojinja'
'Olimpionik' in 'olimpijec'
'Prenesen' ali 'prenešen'

'Rally' ali 'reli'
'Električar' ali 'elektrikar'
'Jazz' ali 'džez'
'Domiada' ali 'Domijada'
'Kondenz' ali 'kondenc'
'Zaželen' ali 'zaželjen'
'Tronivojska' ali 'trinivojska arhitektura'
Tronivojska arhitektura informacijskih sistemov
'Kurec' ali 'kurac'
'Povprečje' ali 'poprečje'
'Tehniški' ali 'tehnični slovar'

Kako se piše veznik 'v kolikor'
'Trakoder' ali 'trokoder'
Kako se piše beseda 'nadaljnji'
'Saudova' ali 'Saudska Arabija'
'Binčev' ali 'Binčov memorial'.
Krajevna imena na -ovo/-evo (Čežovo)
Razlaga uporabe krativca in ostrivca
Kako se naglasi ime 'Aleš' in priimek 'Ferme'
Kako se izgovorita krajevni imeni 'Sofija' in 'Osaka'
Kako se izgovarja beseda 'film'
Kako se izgovarjajo besede 'vlada', 'vreme', 'vlaga'

Kako se izgovarjajo tuja zemljepisna imena
'Helsinki' in druga finska krajevna imena
'Markota' ali 'Marka'
Sklanjanje moškega imena 'Matija'
Kako se sklanjata 'strojevodja Vanja Lajovic' in 'kolovodja Luka Mrcina'
Ali se ime in priimek oba sklanjata
Kako se sklanja 'Pia' in kako se tvori svojilni pridevnik
Pisanje ženskih priimkov brez imena
Kako se sklanja 'Institute Pasteur'
Kako se sklanja 'Hannah Arendt'
Kako se sklanja 'Hannah Arendt' (nadaljevanje)

Kako se sklanjata 'Karlsruhe' in 'Bangalore'
Rodilnik pri besedah 'Broadway' in 'Disney'
Sklanjanje besedne zveze 'prostor-čas'
Kako se sklanja 'kava-kava' (Piper methysticum)
Dajalnik dvojine za vrednost
Sklanjanje besede 'prah'
Kako se sklanja 'oko'
Kako se sklanja 'radio', 'zlo', 'dno'
Sklanjanje besede 'etui'
Razlika med živim in neživim pri sklanjanju samostalnikov moškega spola
Splošno o daljšanju osnove

Kako se sklanja 'dva dneva'
'Greve' ali 'greva'
'Greva' ali 'grema'
Pravilnost oblik 'bojo', 'bote', 'bota'
'Dogaja' ali 'se dogaja'
Ali je pravilno geslo: Ljudje, nimate devet življenj!
'Štirinajstmesečen' ali 'štirinajst mesečen'
Kako se piše 24517 z besedo
Kako se piše 355 000 z besedo
Kako se decimalna števila zapišejo z besedo
Zapisovanje deležev

Oblike števila dve
'Ponoven' ali 'ponovni'
'Neuraden' ali 'neuradni urad za jezik'
Kaj je ožje, najhujša ožina ali najhujša ožinica
'Bolj primerno' ali 'primerneje'
'Izkušenejši' ali 'bolj izkušen'
Zakaj je Tavčar uporabil zvezo 'večja polovica'
Navajanje literature, citiranje v seminarskih in diplomskih nalogah
Ali kaže iztrebljati besede, kot so 'lažje', 'težje', 'bližje', v prislovni rabi
Vrstni red priimkov
Kako pravilno napisati biografijo

Kako napisati oporoko
Definicija kolumne
Ali je pravilno geslo: Vsi drugačni, vsi enakopravni
Naslavljanje kuvert
'Bil' ali 'bila'
Povedek v ednini ali dvojini ali množini
Povedek v dvojini ali množini
Dvojno zanikanje
Dvojno zanikanje: Nič nimam
Kako odgovoriti na: ‘Kaj res ne boš jedel jogurta?’
Kako odgovoriti na :"Kaj res ne boš jedel jogurta?’ (nadaljevanje)

Besedica 'pač'
Sedanja raba predpreteklika v slovenščini
Edninska oblika od ‘priče smo bili’
Stalne besedne zveze pri predstavitvi stanja rek (hidrologija)
Kaj je v besedni zvezi 'ščepec soli' jedro
Je 'sanjati' prehoden ali neprehoden glagol
Ali je pravilno "... za podporo prodaji električne energije" ali "... za podporo prodaje električne energije"
Kaj je bolje: 'vaditi na pisalni stroj' ali 'na pisalnem stroju'
Ali lahko besedo 'ostali' uporabljamo tudi za oznako oseb, ali samo predmetov, stvari
Ali vlogo podajamo, predajamo, dajemo ali vlagamo
Ali je pravilno 'pisni izpit' ali 'pismeni izpit'

'Grem na Ptuj' ali 'grem v Ptuj', kakšna so pravila za uporabo predlogov
Prehajanje desnih prilastkov v leve
Postoriti prekršek/osebno napako
Ali med pridevnike v zvezi ‘suh vodoodbojen zaključni omet’ postavim vejico
'Suh vodoodbojen' ali 'suhi vodoodbojni zaključni omet'
Sodobna vila konec/s konca/na koncu 20. stoletja
'Sirni namaz' ali 'sirov namaz'
'Leasing panoga' ali 'panoga leasinga'
Ali lahko trdimo, da je zveza ‘prekoračitev hitrosti’ nesporna
Ali je veznik 'bodisi-bodisi' dopusten
Je stavek ‘Boj se, kdor ga Bridget Jones povabi na večerjo’ pravilen

Ali je pravilna zveza ‘naši strokovnjaki, kateri so usposobljeni ...’
'S čem' ali 's čim', 's čemer' ali 's čimer'
Ali je mogoče samostalnik 'skladišče' zamenjati z osebnim zaimkom, da se ne bi preveč ponavljal
Kaj menite o izrazu 'trošarina'
Kaj menite o izrazu 'trošarina' (nadaljevanje)
Ali je beseda 'homoseksualec' pravilna
Ali je je beseda 'istospolnež' sprejeta beseda
Pomen besede 'višek'
Pomen besede 'višek' (nadaljevanje)
Ali je samostalnik 'ljudje' števen
Beseda 'izpraven', pravilnost slovenščine

Kaj je pravilno: 'slika' ali 'fotografija'
Kakšna je moška oblika besede 'kustodinja'
'Vezica' ali 'skoba'
'Bolnica' ali 'bolnišnica'; pravila izgovorjave
Kakšna je uporaba besed 'dvakrat', 'petkrat'
Ali je izvor besede 'kurec' res povezan s petelini
Izvor besede 'kodrlajsast'
Zanima me izvor besede 'izpit'
Izvor imen domačij na Gorenjskem: Pužman, Sodar, Pogvajen, Pstotnek
Ali sta 'kofein' in 'tein' sopomenki; izvor obeh besed
Od kod izvira beseda 'kiper'

Od kod izvira in kaj pomeni beseda 'arch'
'Komunikacija' ali 'komuniciranje'
Kaj pomeni beseda 'relativizacija'
Kaj je 'motivika'
Ali je 'šmirati' pravilen izraz in kaj pomeni
Kaj pomeni beseda 'mediokriteta'
Kakšna je razlika med 'kostumografko' in 'kostumografinjo'
Kaj pomeni beseda 'marof'
Kaj pomeni beseda 'veganec'
Kaj pomeni beseda 'vizažist'
Kakšna je razlika med besedama 'pijan' in 'vinjen'

Kaj pomeni beseda 'kurikularen'
Kaj pomenita 'werterjanstvo' in 'byronizem'
Kaj pomenita pojma 'humanitarnost' in 'humanost'
Kaj pomeni beseda 'skaza' oziroma 'skaz'
Zanima me razlaga besede 'ergološki'
Beseda 'nomotehnika', njen pomen
Pomeni besed 'gospodarski', 'ekonomski', 'družben' in 'socialen'
Kaj pomeni izraz 'kooptirati'.
Obrazložite mi pojem 'brazilizacija'
Kaj pomeni izraz 'okoljski audit'
Pomen besed 'donacija' in 'dotacija'

Pomen besede 'megaloman'
Kaj pomenita izraza vertikalni koncern in horizontalni koncern
Obrazložitev pojma 'demokracija'
Kaj pomeni beseda 'depreciacija'
Kaj je 'adhezijska sila'
Pomen besede 'nadstropje'
Ali je kakšna vsebinska razlika med 'medmrežjem' in 'medomrežjem'
Kaj naj bi pomenila ‘prbita poštajna’
Narečni izraz za mrliško vežico - 'kajner'
Pet- ali veččrkovne slovenske besede brez samoglasnikov
Najdaljša slovenska beseda

Kaj pravi SSKJ na 'uhajavi tok, ki teče po zvijavi žici'
Izvor besede 'pripad'
Kaj pomeni glagol 'rulati'
Kaj pomeni beseda celokupnost
Ali obstaja uradni slovenski izraz za internet
Kako se po slovensko reče besedi trzalica
Slovenjenje imen članov kraljevih družin in drugih osebnih imen
Coca-Cola, kokakola, kola
Kako prevajati angleško besedo online
Kako sloveniti ameriški politični naziv Secretary
Kakšen je slovenski izraz za besedo aplikacija

Kako sloveniti naziv ‘production manager’
Kako bi lahko prevedli naziv 'ekscelenca'
Raba slovenskih prevodov za 'e-mail'
Pravočasno prevajanje in uvajanje novih besed
Kako se sloveni in sklanja 'feng shui'
Kako se izgovarja 'feng shui'
Kako sloveniti izraz 'leasing'
Kaj pomeni latinski izraz 'leucobrium glaucum'
Kako se prevaja angleški izraz 'idiosyncratic'
Primernost izraza ‘filmsko obložene tablete’
Kako bi prevedli 'Scan and See Translator'

Kako bi prevedli 'Scan and See Translator' (nadaljevanje)
Slovenska ustreznica izrazu 'benchmarking'
Kako bi prevedli 'active flip' (pri mobilnih telefonih)
Kako bi človek prevedel 'fandom', 'fan'
Kako bi prevedli izraz 'Lean Thinking ali Lean Enterprise'
Kako prevajati izraze, kot sta 'parent', 'parenting'
Poimenovanje ‘drive-in restavracije’ in ‘talk-showa’
Kako se po slovensko reče 'felš'
'Skanogram' ali 'skenogram'; 'meni' ali 'menu'
Kako prevesti izraz 'U.S. Federal Highway Administration (FHWA) Highway Capacity Manual'
Kako bi poslovenili izraz 'fitnes'

'Rdečilo za ustnice' ali 'šminka'
Kako sloveniti izraz 'kasiranje'
Kako je z besedo 'nekogaršnje'
Kako se imenuje prebivalec Krškega
Je pridevnik od pujsa 'prašičji' ali 'svinjski'
Je pravilno 'ventrikelna' ali 'ventrikularna fibrilacija'
Kako posloveniti matematični izraz 'permutabilen'
Kako je s samostalnikom 'Nenemec'
'Ljubljanke' ali 'Ljubljančanke'; imena prebivalcev krajev
Kaj je nasprotje od predniške populacije
Zakaj se prav piše 'newyorški' in ne 'newjorški' ali 'njujorški'

'Prohibicijska' ali 'prohibicionistična' ali 'prohibitivna politika'
Zakaj je 'minimiranje' in ne 'minimizacija'
Kako je v slovenščini s tvorbo besed tipa 'modrookost'
Kdaj se uporablja '-jezičen' in kdaj '-jezikoven'
'Kraljestvo' ali 'kraljevstvo'
Ali je 'sprovajalec' pravilna beseda; kako se pravilno reče 'prebežnikom' in kako osebi, ki jih vodi
'Mešalec' ali 'mešalnik' ali 'mešalo'
Pravila za tvorjenje izrazov za prebivalce določenih držav ali mest
'Mongeove' ali 'Mongeeve matrike'; 'Polyajev' ali 'Polyjev izrek'
Čemu grejo stvari rakom žvižgat
Kako nastane uradni izraz; ali mora biti samo eden

Ali obstaja univerzalni nabor besed/izrazov/pojmov, ki so osnova za komunikacijo
Kaj je glasoslovje
V katerem jeziku naj se starši pogovarjajo z otrokom v dvojezični družini
Ali je slovenščina zastarela, ker uporablja sklone
Je slovenščina najbolj zapleten jezik na svetu
Ali je na osnovi zgodovine jezika mogoče predvideti, kdaj bosta izginila dvojina in rodilnik
Kateri jeziki poznajo dvojino
Kje je mogoče dobiti Slovenski pravopis - Pravila
Je na internetu mogoče najti slovar slovenskega knjižnega jezika
Ali nameravajo posodobiti SSKJ in kdaj
Kje je mogoče dobiti dober hrvaški slovar

Kako narediti fonetični zapis narečnega govora
Ali obstaja kakšen slovar krajevnih imen
Kje je mogoče dobiti računalniški črkovalnik (spellchecker) za slovenščino
Kako se lahko tujci učijo slovenščine
Kako naučiti Nemko slovenščine
Kako napisati dopis, prošnjo, dobropis, izjavo itd.
Kje dobiti vaje iz pravopisa
Kje najti poceni lektorja za diplomsko delo
Kako ravnati z otrokom v dvojezični družini
Kako ravnati z dvojezičnim otrokom pri dveh letih starosti
Zakaj besede tovorek ni v SSKJ

Problem uporabe šumnikov na svetovnem spletu
Imena podjetij; reševalno vozilo ali rešilec
Kako spreobrniti lektorje Dularjeve šole
Kako najti skupni jezik s togo lektorico
Le čevlje sodi naj Kopitar po latinsko
Ali obstaja program za sestavljanje besed iz črk
Ali obstaja seznam za najpogostejše lapsus linguae/calami
Jezikovnoprevajalska pobuda v zvezi s problematiko pridevniškosti slovenščine
Replika na razmišljanje o jezikovnoprevajalski pobudi v zvezi s pridevniškostjo slovenščine


Kratice in simboli

BSJ — Besedišče slovenskega jezika
ESJ — Enciklopedija slovenskega jezika (Jože Toporišič)
SES — Slovenski etimološki slovar (Marko Snoj)
SP 52 — Slovenski pravopis, 1952
SP 62 — Slovenski pravopis, 1962
SPP 90/92/94/97 — Slovenski pravopis pravila, 1990/92/94/97
SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika

? — pravilnost besede/stavka je vprašljiva
* — pred besedo/stavkom: beseda/stavek je nepravilen/neustrezen
/zapis/ — fonološki zapis besede
krepko — krepki tisk črke označuje naglas (naglas)
:) — znak za nasmeh


© 1998-2009, ŠUSS