Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: božič, novo leto, vikanje, prazniki, izražanje spoštovanja, velika/mala začetnica

Tudi sam imam kratko vprašanje, v podjetju smo se danes namreč prerekali okoli napisa na voščilnicah. Ali je pravilna pisava (predvsem male/velike črke): Naše podjetje Vam želi vesel Božič in srečno Novo Leto 1999

SPP priporoča vam pisati z veliko (torej Vam) le, ko ogovarjate eno osebo, ki jo vikate, in ne, če se nanaša na več ljudi. Po občutku nekaterih članov Šussa pa bi z Vam prav lahko naslovili tudi več oseb naenkrat. Z veliko začetnico izražate posebno spoštovanje do ogovorjenega, prav lahko pa ga naslovite tudi z vam in to vseeno ne bo izražalo nespoštovanja. Odločitev, katero varianto boste uporabili, je torej vaša.

Vsi prazniki se (po SPP) pišejo z malo začetnico, razen ko so njihova imena izpeljana iz osebnih imen ali priimkov (npr. Prešernov dan). Tako se tudi božič in novo leto pišeta z malo začetnico.

Dopušča pa Pravopis načelno možnost, da z veliko začetnico pišemo besede z veliko simbolno, čustveno vrednostjo. Za izražanje slednjega Pravopis torej dopušča tudi zapis Božič. Pri novem letu kot, vsaj pri nas, manj intimnem, manj simbolnem prazniku je to manj verjetno (v nobenem primeru pa ni pravilno pisati z veliko začetnico besedo leto). Če pa v voščilnem stavku, ki kot vaš omenja oba praznika, zapišemo božič z veliko začetnico (Božič), nas morda tudi pri novem letu kar samo potegne v zapis z veliko (Novo leto), saj verjetno nočemo deliti praznikov na bolj in manj pomembne, raba velike začetnice pri enem in male pri drugem pa marsikomu verjetno že vizualno implicira tudi to.

Najmanj sporen zapis je torej: Naše podjetje Vam/vam želi vesel božič in srečno novo leto 1999!

Pri končni odločitvi pa vam SPP pušča bolj ali manj proste roke.


© 1998-2004, ŠUSS