Odgovori na jezikovna vprašanja


Šuskoti (avtorji)

Šuskoti smo:

Skupina avtorjev Šussa se je med delovanjem delno spreminjala. Prvo obdobje je vezano na vzpostavitev Šussa in delovanje spletnega mesta, kjer smo uporabnikom prek e-pošte omogočali brezplačne jezikovne nasvete (1998—2000), rezultati so zbrani v knjigi ŠUSS 1998—2000.

Drugo obdobje je vezano na delovanje te spletne strani. Na njej uporabnikom nudimo lastni arhiv iz prvega obdobja, razširjen z novimi vprašanji in odgovori, nastalimi po izidu knjige, in informacije o jezikovnih virih tako na internetu kot v drugih medijih.

Šuss danes smo:

Franc Lanko Marušič
doktor znanosti s področja jezikoslovja
Domača stran


Amanda Saksida
diplomirana splošna jezikoslovka


Rok Žaucer
doktor znanosti s področja jezikoslovja


študenti slovenistike na Univerzi v Novi Gorici,
slušatelji predmeta Jezikovnosvetovalni seminar


Podporni člani:

Jaka Železnikar
raziskovalec hiperbesedilnosti, spletni umetnik
Domača stran: jaka.org


Tatjana Marvin
doktorica znanosti s področja jezikoslovja


Tina Verovnik
slovenistka, magistrica znanosti s področja sodobnega knjižnega jezika


Tina Potrato
podiplomska študentka ameriških študij


Špela Vintar
korpusna jezikoslovka, asistentka na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete
Šuss v prvem obdobju smo bili:

Lanko Marušič, Tatjana Marvin, Tina Potrato, Amanda Saksida, Petra Tomažin, Tina Verovnik, Rok Žaucer in Jaka Železnikar


Podporni člani v prvem obdobju:

Jasna Belc, Boštjan Romih in Špela Vintar


© 1998-2009, ŠUSS