Odgovori na jezikovna vprašanja


Arhiv

Spletna revija ŠUSS (ISSN 1855-4466)

Revijo ŠUSS izdaja ŠUSS (lociran na naslovu: Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica).
ŠUSS je znanstvena in strokovna revija, ki objavlja raznorazna besedila o slovenščini, jeziku nasploh in jezikoslovju. Večina jih je strukturirana v obliki vprašanj in odgovorov. O postopkih objave besedil v reviji ŠUSS si preberite navodila avtorjem.


Iskanje po arhivu Šussa:
Pri iskanju upoštevajte, da je iskalnik občutljiv na strešice.

ŠUSS 7.1, marec 2010

Poglobljeni članki

Strokovni članki
Referenčni odgovoriŠUSS 6.1, marec 2009

Poglobljeni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovoriŠUSS 5.4, december 2008

Poglobljeni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 5.3, september 2008

Poglobljeni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 5.2, junij 2008

Poglobljeni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori


ŠUSS 5.1, marec 2008

Poglobljeni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovoriŠUSS 4.4, december 2007

Poglobljeni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 4.3, september 2007

Poglobljeni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 4.2, junij 2007

Poglobljeni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 4.1, marec 2007

Poglobljeni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovoriŠUSS 3.4, december 2006

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 3.3, september 2006

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 3.2, junij 2006

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 3.1, marec 2006

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovoriŠUSS 2.4, december 2005

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 2.3, september 2005

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 2.2, junij 2005

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 2.1, marec 2005

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovoriŠUSS 1.4, november 2004

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 1.3, september 2004

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 1.2, junij 2004

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovori


ŠUSS 1.1, april 2004

Poglobljeni/znanstveni članki/odgovori

Strokovni članki/odgovori
Referenčni članki/odgovoriKratice in simboli

BSJ — Besedišče slovenskega jezika
ESJ — Enciklopedija slovenskega jezika (Jože Toporišič)
SES — Slovenski etimološki slovar (Marko Snoj)
SP 52 — Slovenski pravopis, 1952
SP 62 — Slovenski pravopis, 1962
SPP 90/92/94/97 — Slovenski pravopis pravila, 1990/92/94/97
SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika

? — pravilnost besede/stavka je vprašljiva
* — pred besedo/stavkom: beseda/stavek je nepravilen/neustrezen
/zapis/ — fonološki zapis besede
krepko — krepki tisk črke označuje naglas (naglas)
:) — znak za nasmeh


© 1998-2009, ŠUSS