Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.4, december 2006

Sklanjanje besed 'hči' in 'gospa'

Ključne besede: pravopis, slovenščina, sklanjanje, posebnosti, hči, gospa

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000415.html]

prosim za pomoč pri slanjatvi besedice HČI Iin GOSPA.

Ker je že kar nekaj let,kar sem obiskovala šolo. Sedj pa moja hči rabi to pomoč jaz pa nisem sigurna.

V kolikor vas zanima samo "pravilno" sklanjanje (se pravi sklanjanje v slovenskem knjižnem jeziku in po slovenskem pravopisu), vam svetujemo ogled strani http://besana.amebis.si/pregibanje/, kjer se vam po vpisu osnovne oblike besede izpiše celotna sklonska paradigma (vsi skloni v vseh številih). Ker sem že ravno obiskal stran, da bi potrdil, če imajo tudi ti dve besedi, vam spodaj navajam, kaj pravi ta avtomatski sklanjalnik. (Kjer sta za eno število navedeni dve besedi, gre za dve enakovredni različici. Torej različici, ki naj bi bili obe "pravilni".)

1. Imenovalnikhčihčerihčere
2. Rodilnikhčere hčer, hčera hčer, hčera
3. Dajalnikhčeri hčerama hčeram
4. Tožilnikhčer hčeri hčere
5. Mestnik hčeri hčerah hčerah
6. Orodnik hčerjo hčerama hčerami
1. Imenovalnikgospa gospe gospe
2. Rodilnikgospe gospa gospa
3. Dajalnikgospe gospema gospem
4. Tožilnikgospo gospe gospe
5. Mestnik gospegospeh gospeh
6. Orodnikgospo gospema gospemi

Odveč je dodati, da se v pogovornem jeziku in narečjih omenjeni besedi sklanjata rahlo drugače (sicer vi, vaša hčerka, pa tudi vsi drugi uporabniki slovenščine, ne bi imeli težav z ugotavljanjem, kako se dana beseda sklanja. Sklanjala bi se tako, kakor jo mi sklanjamo). Če vzamemo za primer besedo 'gospa', sta v ednini "sporna" predvsem dajalnik in mestnik, ki se po pravopisu glasita 'gospe', zelo pogosto pa je slišati različico 'gospej' (google najde 722 pojavitev niza 'gospej' na slovenskih straneh. Kakšno primerjavo s pravopisno različico je skoraj nemogoče narediti, saj je 'gospe' še imenovalnik in tožilnik dvojine in množine, tako da bi morali za primerjavo najprej izločiti te oblike, ki se tudi v pogovornem jeziku glasijo 'gospe').

(oktober 2005)


© 1998-2004, ŠUSS