Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.4, december 2006

O priimku Piskernik

Ključne besede: Slovenščina, Priimek Piskernik, izvor besed

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000410.html]

Ali mi lahko kdo poda izvor slovensko-koroškega priimka Piskernik? Zelo vam bom hvaležna.

Lepo pozdravljeni
Žal vas moramo razočarati. Med nami ni nikogar, ki bi se ukvarjal z zgodovinskim jezikoslovjem in ugotavljanjem izvora besed. Še toliko manj pa znamo povedati karkoli smiselnega o izvoru imen in priimkov. Lahko pa vas napotim na nekaj virov, ki bi znali biti relevantni, a vam tega z gotovostjo žal ne morem potrditi.

Najrelevantnejša se zdi knjiga Janeza Kebra 'Leksikon imen : izvor imen na Slovenskem', ki je izšla leta 1988 (2. dopolnjena izdaja 1996, 3. dopolnjena izdaja 2001) pri Mohorjevi družbi v Celju. Knjige nima pri sebi, tako da žal ne morem pobrskati po njej in ugotoviti, ali govori tudi o priimkih, konkretno o priimku Piskernik.

Na Cobissu sem našel tudi nekaj drugih zanimivih naslovov. Najrelevantješa se zdi knjiga France Bezlaj: Začasni slovar slovenskih priimkov. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974. France Bezlaj je bil do svoje smrti pred 12-imi leti vodilni slovenski zgodovinski jezikoslovec. Bil je tudi glavni avtor Etimološkega slovarja slovenskega jezika, torej slovarja izvorov slovenskih besed, tako da bi knjiga izpod njegovih rok, ki ima v naslovu besedo 'priimek', znala biti zelo relevantna pri iskanju odgovora na vaše vprašanje. Žal mi je omenjena knjiga trenutno popolnoma nedosegljiva (nisem niti v Sloveniji), in ker zanjo še sploh nisem slišal, niti je še nikoli nisem imel v roki, vam res ne bi znal povedati ali je stvar res tako relevantna, kakor se zdi sodeč po avtorju in naslovu.

Morda bi se kaj uporabnega dobilo tudi v Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja (2003, 2. pregledana in dopolnjena izdaja, Ljubljana: Modrijan), že omenjenem Etimološkem slovarju slovenskega jezika Franceta Bezljaja (Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976-1995 [A-J - 1976; K-O - 1982; P-S - 1995]) ter dveh zbornikih Bezlajevih esejev: France Bezlaj: Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967. France Bezlaj: Zbrani jezikoslovni spisi. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. Spomnim se, da nekaj teh esejev govori o izvoru takšnih in drugačnih besed.

Upam, da sem vam z navedeno literaturo kakorkoli pomagal.

Najlepše se vam zahvaljujem za izčrpno informacijo o dostopni literaturi. Gotovo se bo med njo našlo kaj koristnega!

Kolega, ki ima ob sebi izvod Slovenskega etimiloškega slovarja Marka Snoja, je vanj pogledal za geslo 'pisker' in mi ga poslal. Saj ne da, je beseda 'pisker' nujno povezana z vašim priimkom, vendar je vseeno del vašega priimka in je kot taka možna osnova priimka.

pisker (16. stoletje), piskrc, piskrček. Verjetno prevzeto iz srednjevisokonemškega phister, phistrine 'pekarna', kar je izposojeno iz lat. pistrina v enakem pomenu. Če je razlaga pravilna, je pomenski razvoj potekal 'pekarna' > *'peč (za peko kruha)' > *'pekač (za peko kruha)' > 'lonec'. Narečno slovensko namreč pisker pomeni tudi 'peč za žganje apna'.

Od tu do vašega priimka ni več daleč. Končnica '-nič' je zelo običajno besedotvorno obrazilo (verjetno sestavljeno): dolg -> dolž-nik; banka -> banč-nik, zdravje -> zdrav-nik, itd. Končnica '-nik' bi torej iz besede 'pisker' lahko naredila besedo, ki pomeni nekoga, ki se ukvarja s piskri oz. s peko (ali karkoli na to temo), torej najverjetneje pekarnarja ali lončarja.

Seveda so to čiste špekulacije, saj o vseh teh stvareh res ne vemo ničesar.

(avgust 2005)


© 1998-2004, ŠUSS