Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.2, junij 2006

Beseda 'Modrostnice'

Ključne besede: slovenščina, nove besede, modrostnice, misli

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000389.html]

Franc Marušič

Je beseda MODROSTNICE za neke vrste modre misli v redu?

Kratek odgovor bi bil 'ja', beseda 'modrostnice' bi vsekakor lahko pomenila tudi '(neke vrste) modre misli'.

Beseda 'modrostnice' je sicer najtesneje povezana s pridevnikom 'modrosten', tako da bi prvi pomen bil prej 'modrostne misli' oz. karkoli drugega modrostnega (modrostne knjige/ modrostne puhlice) raje kot modrega. 'Modrostne misli' pa bi bile prej 'misli o modrosti' kakor pa 'modre misli'. Vendar po drugi strani, poskus tvoriti samostalnik primerljiv 'modrostnicam', ki bi bil tesneje povezan z 'modrimi mislimi', privede do 'modric', ki pa imajo že drug ustaljen in nepovezan (in verjetno neželjen) pomen.

Celotna pomenska skupina s korenom 'moder' ima precej različnih izpeljanih besed: moder, modrec, modrost, modrijan, modrosten ... obenem pa obstaja tudi pomenska skupina enakozvočnega korena s pomenom 'plav'. V takih primerih je besedotvorna analiza še malo težja, svoboda besedotvorcev pa malo večja v smislu kakšen vse pomen lahko ima nova beseda oz. kakšno besedo ustvariti za nov koncept (obenem je svoboda seveda tudi precej manjša, saj morajo tvorci novih besed paziti na več že obstoječih besed in možnih neželjenih pomenov).

Slovar slovenskega knjižnega jezika ima tudi geslo 'modrosten'. 'Modrostne misli' bi tudi po tem opisu sodeč bile najprej 'misli o modrosti'. Seveda pa nočem reči, da 'modrostnice' nujno pomeni 'modrostne misli'. Nikakor, 'modre misli' so vsekakor en možnih pomenov, sicer pa pri izmišljanju novih besed tako ali tako velja, da bo nova beseda različnim ljudjem verjetno predstavljala nekaj drugega.

modrósten -tna -o prid. () nanašajoč se na modrost: modrostne knjige / modrostne puhlice; anat. modrostni zob vsak od dveh zadnjih kočnikov

Hotel sem vam najti še kako podobno besedo, ki bi imela primerljiv pomen, a moje iskanje žal ni bilo uspešno. Blizu bi lahko bili besedi 'žalostnica' (žalna ali žalostna pesem) in 'radostnica' (solza veselja, radosti) saj sta obe povezani s podobnima abstraktnima samostalnikoma 'žalost' in 'radost', a imata obe besedi tudi pridevnike, ki so pomensko bližje njunima pomenoma ('žalosten' in 'radosten').

Lahko dodam, da mi 'modrostnice' zveni rahlo šaljivo, četudi ne vem prav dobro zakaj. Še en pomen, ki mi nikakor ne gre iz glave, je 'modre ženske' (podobno 'starostnice'). Kolega je predlagal besedo 'bistroumnice', lahko pa bi bile tudi samo 'umnice', 'pametnice' ali kaj podobnega ... (vse te besede pa imajo tudi tisti možni pomen 'pametne/bistroumne/umne ženske').

Upam, da smo vam bili z odgovorom kakorkoli v pomoč.

14. 3. 2005


© 1998-2004, ŠUSS