Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.1, april 2004

Pomen besede 'jubilej'

Ključne besede: jubilej, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000301.html]

Jubilej je ?!

Kot odgovor vam navajamo geslo iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika:

jubilej -a m (e) važnejša obletnica, zlasti v življenju ali delu kake pomembne osebe, ustanove: praznovati, proslavljati jubilej; čestitati za jubilej, ob jubileju; publ. delovni, umetniški, življenjski jubilej / vznes. očetu za osemdeseti jubilej poklanjamo naslednjo pesem osemdesetletnico / redko jubilej ob tridesetletnici njegovega dela praznovanje jubileja


© 1998-2004, ŠUSS