Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.2, junij 2008

Presledek pri treh pikah in odstotnem znaku

Franc Marušič

Ključne besede: slovenščina, pravopis, presledek, tri pike, odstotek, itd.

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000467.html]

Ne vem, če vaša stran še aktivno deluje, ampak mora reči, da je super. Informativna in zabavna. Čeprav je bila slovnica vedno moja šibka točka, mi je vaše razpave v užitek brati. Imam tudi dve vprašanji;

1. Kaj menite, je bolje uporabljati tri pike ali ipd. itd. ...

Vsekakor hvala za vaše pohvale. Naša aktivnost je žal še vedno zelo sporadična, vendar upamo, da bomo kmalu uspeli ŠUSS docela revitalizirati.

Dejansko tri pike in 'itn.', 'itd.' oziroma 'ipd.' niso enakovredni. Tri pike v osnovi označujejo nedokončan stavek oziroma misel, kar se lahko označuje tudi s pomišljajem. 'Ipd.' in njegove variacije pa označujejo opust podobnih elementov pri naštevanju. Se pravi, da nikakor ne velja, da lahko povsod tam, kjer pišemo tri pike, namesto njih napišemo 'ipd.'. Tako recimo ne moremo napisati 'Peter je prišel domov, Janez pa ipd.', medtem ko bi isti stavek deloval povsem običajno s tremi pikami -- 'Peter je prišel domov, Janez pa ...'.

Dejansko sta obe možnosti -- tri pike in 'ipd.', 'itd.' ... -- zamenljive le pri naštevanju. Tako kot sem tri pike uporabil v prejšnjem stavku se namreč zdi možno uporabiti tudi 'ipd.', 'itn.' in 'itd', ki so okrajšave za 'in podobno', 'in tako naprej' in 'in tako dalje'. Že njihova daljša verzija kaže na to, da so to tipični sestavniki naštevanj, saj je njihova prva sestavina veznik 'in', s katerim vedno uvedemo zadnji element seznama.

Katera možnost je boljša, torej tri pike ali 'itd.' ..., pa je povsem drugačno vprašanje. Kot rečeno omenjene možnosti niti niso enakovredne in popolnoma zamenljive. Skupno okolje nahajanja je le konec naštevanja, pa še tam ni nujno, da so si popolnoma enakovredne. Tri pike bomo namreč tudi ob koncu naštevanja lahko prebrali kot nedokončano misel, da smo namreč prenehali naštevati zaradi kakšnega zaresnega vzroka in ne le zato, ker se nam ni več ljubilo naštevati. Dejansko pa je verjetno precej vseeno.

2. Ali mora biti res med številko in znakom za odstotek presledek (2,4% ali 2,4 %)? Imam občutek, da se v večini besedil uporablja brez presledka. Čeprav se mi zdi logično, da presledek je, mi je hkrati osebno tako veliko manj pregledno.

Na to vprašanje smo že odgovarjali. Odgovor si preberite na olinčeni strani, k njemu pa dodajam še krajši dodatek:

Ali se % piše s presledkom ali brez?.

Naj ponovim, ker je odstotek enota, ga je po eni strani smiselno pisati tako kot pišemo druge enote. Če torej pišemo presledek med številko in znaki 'm', 's', 'km/h' in podobno, potem je smiselno pisati presledek tudi pri odstotkih. Seveda se moramo sedaj vprašati, ali je smiselno pisati presledek med številko in oznaki enot (recimo 2864 m, 180 km/h).

Vsekakor nestično pisanje merskih enot za številkami predvideva (oziroma uzakonja) pravopis. Po eni strani je to razumljivo, pač zaradi lažjega branja, po drugi strani podobna razmerja med številkami in enotami v matematiki pišemo stično. Vendar je tu spet govora o posebnih primerih formulaičnega pisanja, ki je specifičen za matematične in fizikalne formule. Drugi razlog za pisanje skupaj pa je vezan na uporabo računalnikov, ki očitno še niso dovolj pametni, da bi sami ugotovili, da številka in znak za enoto (ali % ali 'm', 's' ...) ne smeta biti ločena in postavljena v dve vrstici. Ni namreč tako nepredstavljivo, da bi ravno številka s procentom prišla na konec vrstice, računalniški program pa bi jo obravnaval kot dve ločeni besedi in pustil številko v zgornji ter znak '%' v spodnji vrstici. Takšna postavitev znakov bi vsekakor oteževala branje in na to težavo pravopis celo opozarja v členu 610 (SPP 1991).

Torej, če pišete narazen, pazite, da vam znak za odstotek ne uide v naslednjo vrstico. Če pišete skupaj, vedite, da je takšen zapis manj pregleden.

Zaradi praktičnih razlogov marsikje znak % pišejo stično. Tako recimo v bankah znak % vedno pišejo stično, saj hočejo s tem preprečiti morebitne zlorabe, ko bi na mesto presledka lahko kdo vpisal kako dodatno številko in s tem (zlonamerno) spremenil podatke (in si recimo povišal obresti za vezan depozit). Pri denarju pač ni heca.

(december 2006)

Odgovor je nastal pri predmetu Jezikovnosvetovalni seminar na Univerzi v Novi Gorici

Glej tudi: Ali se % piše s presledkom ali brez?.


© 1998-2008, ŠUSS