Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.2, junij 2006

Kaj pomeni beseda 'gautre'

Ključne besede: slovenščina, izvor besed, gautre

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000392.html]

Rok Žaucer

Zanima me izvor in pomen besede oz. slovenski izraz za "gautre".

Pozdravljeni,
Odgovor povzemam po Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja (druga izdaja, 2003, Založba Modrijan).

Beseda naj bi se pojavljala v naslednjih oblikah: 'gavter', 'gater', 'gavtre', 'kavtre' (pojavlja se torej ali kot samostalnik moškega spola ali kot (samomnožinski) samostalnik ženskega spola). V 16. stoletju naj bi bila izpričana oblika 'garter'.

Beseda po Snoju pomeni 'mreža', 'rešetka', pri čemer lahko dodam, da sam besedo poznam bolj s pomenom 'rešetka'/'rešetke'; 'gavtre' so v mojem narečju (Ljubljana) npr. rešetke/rešetka na kletnem oknu ali oknu zapora, torej gre za mrežo iz kovinskih palic, ne more iti za mrežo iz npr. vrvi ali žice, nikakor ne more iti za npr. mrežo proti komarjem. No, pravzaprav so mi 'gavtre' lahko tudi zgolj navpične kovinske palice na npr. kletnem oknu, brez prečnih (in po Slovarju slovenskega knjižnega jezika naj bi isto veljalo za 'rešetko'), tako da s tega stališča je tudi 'rešetka' bolj prava ustreznica 'gavtram' kot 'mreža'. (Zdi se mi, da sem slišal svoje starše z 'gavtrami' nazivati tudi železno rešetko pri stari peči, skozi katero je padal pepel pogorelega premoga (za premikanje rešetke smo imeli pa širhakel).)

Beseda naj bi po Snoju nastala iz neizpričane oblike 'galter', ki naj bi nastala iz oblike 'garter' (do spremembe glasu 'r' v 'l' naj bi prišlo zaradi različenja od glasu 'r' v sledečem zlogu, kar je pogosta glasovna sprememba), 'garter' pa naj bi nastalo iz oblike 'gater' (tovrstna anticipacijska vstavitev glasu (v tem primeru 'r') je tudi dokaj običajna glasovna sprememba). No, z obliko 'gater' pa smo že pri nemščini; sposojena naj bi bila namreč iz srednje visoke nemščine, kjer je 'gater' (v današnji nemščini 'Gatter') pomenilo 'mreža, ograja za zaščito pred divjadjo'. Ta nemška beseda, ki je sorodna tudi z nemško besedo 'Gitter' s pomenom 'rešetka, železna ograja', naj bi izhajala iz vzpostavljenega indoevropskega korena 'ghedh-' s pomenom 'združiti, skupaj držati, biti tesno povezan' in naj bi prvotno imela pomen 'skupaj postavljeni koli'.

april 2005

Hvala za tako izčrpen odgovor.Resnično je pomagal pri domači nalogi osnovnošolca, ki je v tretjem razredu, devetletke.


© 1998-2004, ŠUSS