Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.2, september 2006

Informativna literatura

Ključne besede: slovenščina, informativna literatura

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000397.html]

Zanima me, kako naj pojasnim pojem informativna literatura po Toporišiču oz. po katerem drugem avtorju?!

Lepo bi Vas prosila za odgovor, ker to nujno rabim pri pisanju moje diplomske naloge, ki se glasi Glasbena informativna literatura v predšolskem obdobju!

Lepo pozdravljeni
Po pravici povedano mi ni prav jasno, kaj vas zanima. 'Informativna literatura' je literatura, ki je informativna, se pravi literatura, ki nas informira. Z drugimi besedami, literatura, ki ima informacije oz. podatke, ki nam o neki stvari nekaj povedo. Nekaj je informativno, če nas seznani s podatki, dejstvi ..., ki nam niso znani. Kaj dosti več vam o tem ne znam povedati. Ne razumem tudi, zakaj sprašujete, kaj je informativna literatura po Toporišiču. Ali je Toporišič strokovnjak za informativno literaturo?

Glede na to, da pišete diplomo o 'informativni literaturi', bi si upal trditi, da veste o tej temi precej več od nas. Mi bi vam pojem lahko razložili le z razbitjem in pojasnjevanjem posameznih delov, se pravi nekaj podobnega, kot je zapisano že zgoraj: literatura je informativna, če iz nje lahko dobimo informacije/podatke/dejstva o določeni temi. Lahko bi še dodal, da 'literatura' tu verjetno ne pomeni književnosti, temveč raje le vse, kar je zapisano (govora je torej prej o učbenikih, leksikonih, poljudnoznanstvenih knjigah), in da je tukaj verjetno govora o vrsti literature, raje kot o lastnosti določenega tipa literature. Torej o literaturi, ki je bila ustvarjena oz. je namenjena informiranju/izobraževanju/ozavescanju in tako naprej.

Kot rečeno, ker nam ni prav jasno, kaj sprašujete, vam več kot to ne moremo napisati. Če nam poveste, kaj vas pravzaprav zanima, vam bomo morda (nikakor pa ne nujno) bili sposobni bolj pomagati.

(maj 2005)


© 1998-2004, ŠUSS