Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.4, november 2004

Ali je prav 'srednje veliko' ali 'srednjeveliko'

Ključne besede: pisanje skupaj ali narazen, prislov, pridevnik, pravopis, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000334.html]

Kateri zapis je pravilnejši
srednje veliko okno
ali
srednjeveliko okno

Slovenski pravopis pravila iz 1990 (SPP) pojasnjuje pisanje pridevniških zvez v paragrafih 510-526. Skupaj naj bi se v slovenščini pisali pridevniki, ki so po svoji zgradbi podredne zloženke: velikonočen (velika noč), vsakoleten (vsako leto), dveleten (dve leti), vsegaveden, levostičen ... Vendar zloženk, kot pravi SPP, ne smemo zamešati z navadno (vsakič sproti tvorjeno) zvezo prislova in pridevnika: splošno znan, globoko občuten ...

Sedaj nam ostane le vprašanje, kako ugotoviti, kaj je kaj? Prosta zveza prislova in pridevnika, ki se piše narazen, tipično vsebuje kakovostni pridevnik, katerega pomen je s strani prislova določen oz. kvantificiran/zamejen. V vašem primeru se zdi, da prislov 'srednje' določa vrednost lastnosti, ki jo kakovostni pridevnik 'velik' pripisuje predmetu. Ta vrednost je srednja vrednost, torej ne 'zelo' in ne 'malo' (ali slabo ...):
zelo visok hrib
malo pomemben človek
srednje veliko okno

Odgovor na vaše vprašanje je torej: po SPP je pravilno vaš primer pisati narazen, tj. srednje veliko okno. Gotovo pa drži, da teh reči ni vselej lahko ločevati in torej ne gre pričakovati, da se bo razlikovanje v zapisu v praksi striktno izvajalo, niti v nelektoriranih niti v lektoriranih besedilih. Preveč omejevalen pristop k zapisu teh zvez ob sklicevanju na SPP zato verjetno ni najbolj smiselno.


© 1998-2004, ŠUSS