Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.2, junij 2005

Kdo sta erar in pandekt

Ključne besede: pandekt, erar, pravni termini, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000349.html]

Kdo je ERAR?
Kdo je PANDEKT?

Pošiljam vam izpis gesel "erar" in "pandekte" iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika:

erar -ja m (a) jur. država kot lastnik premoženja: po teh zakonih zapade premozenje erarju; tamkajšnji gozdovi so bili večinoma v posesti erarja

pandekte -dekt z mn. (e) jur., v zakonodaji cesarja Justinijana zbrani izvlečki iz del rimskih pravnikov drugega in tretjega stoletja: študirati pandekte

Dodam lahko edino še to, da se v križankah kot opis za iskano ciljno besedo "erar" često pojavlja "državna blagajna".


© 1998-2004, ŠUSS