Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.3, september 2004

Kako se piše 'Babna Gora'?

Ključne besede: zemljepisna imena, krajevna imena, Babna Gora, velika začetnica, pravopis, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000316.html]

Sin v 4.razredu osnovne šole je pisal narek. Kraj "Babna gora" je napisal tako, da je gora napisal z malo začetnico. Kaj je pravilno. Ali se dvobesedni kraji v vseh primerih pišejo obe besedi z veliko začetnico.

Na podobno vprašanje smo odgovarjali pred kakim letom. V prvem delu je čisto na kratko opisano, kaj svetuje Pravopis (za vaš primer torej Babna Gora), naprej pa odgovor razglablja o bolj mejnih in nejasnih primerih. No, morda tudi v tem pisanju najdete kaj za svojo rabo.

Naprej glej: Kako se piše 'Ptujske Toplice'?.


© 1998-2004, ŠUSS