Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.1, marec 2007

KAko bi prevedli CT image ...

Ključne besede: slovenščina, prevodi, CT

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000419.html]

Franc Marušič

Prevajamo priročnik z navodili za uporabo naprave za računalniško tomografijo oz. pogovorno CT.

Sem v dvomu, kaj narediti s kratico CT za računalniško tomografijo. V stavku smo prevedli "computer tomography" v: računalniška tomografija (CT). Ohranili smo kratico CT, ker je ta široko v rabi pri delavcih v medicini in ker kratice RT, predvidevamo, nihče ne bi prepoznal, čeprav v opisnih stavkih te tehnologije govorimo o računalniški tomografiji in ne o CT-ju. Postavlja se vprašanje, kaj z ostalimi besednimi zvezami, recimo za CT Viewer: CT pregledovalnik ali pregledovalnik CT ali pregledovalnik za računalniško tomografijo ali pa CT Images: CT slike oz slike CT ali slike, narejene z računalniško tomografijo. Kljub pravilom o desnem neujemalnem prilastku se nagibam v smer pridevniške rabe kratice CT. Kaj menite?

O nečem podobnem smo imeli nekoč debato z nekim prevajalcem. Debata je objavljena v našem arhivu (povezave so navedene spodaj), uvrščena pa je bila tudi v knjigo ŠUSS 1998-2000. Debata sicer ni imela pravega zaključka, a je v njej vseeno nekaj tudi za vas zanimivega branja. Skupaj s spraševalcem smo takrat nekako prišli do tega, da je najbolj smiselno in verjetno tudi najboljše takšne polkratične izraze sloveniti tako, kakor se zdi najboljše tudi vam, torej s pridevniško rabo kratice. Seveda pa si tudi pod nazivom pridevniška raba kratice vsi ne predstavljajo istega.

Preden se lotim odgovarjanja, naj vas opozorim, da se nikakor ne čutimo poklicane za takšna vprašanja, da so navedena le moja osebna mnenja, ter da teh mnenj nikakor ne vsiljujem nikomur. Prosim, sprejmite to le kot razmišljanje o temi, o kateri sprašujete.

V zgoraj omenjeni debati je kar nekaj vašemu sorodnih primerov, ki pa uporabljajo različna slovenjenja. Takratni spraševalec je menil, da je edina prava pridevniška raba kratice, ko iz kratice naredimo pravi pridevnik, ki se kot pridevnik tudi sklanja in ujema. Vašo rabo nesklonljive kratice pa je označil za nepridevniško (sklapljanje), ki jezik "siromaši". Z vsem povedanim v omenjeni debati se sicer ne strinjamo nujno, a je v njej vseeno napisano marsikaj zanimivega.

Prava pridevniška raba (vsaj po zgoraj omenjeni debati) kratice CT bi ne bila 'CT slika' in 'CT pregledovalnik', temveč kvečjemu 'CTjna slika', 'CTjni pregledovalnik' ali pa morda 'CTjska slika' in 'CTjski pregledovalnik' (v omenjeni debati je uveden in na kratko utemeljen tudi zapis kratice brez vezaja med kratico in sklonilom). Ponudil sem vam dve možnosti, saj se med njima na morem odločiti. Po pravici povedano, mi nobena ne zveni prav zares dobro oz. bi za obe zvezi najraje uporabil različna pridevnika. Za sliko, ki je rezultat analize s CTjem, se zdi primernejši pridevnik 'CTjna' (podobni pridevniki bi recimo bili 'digitalna, oljna, voščena slika'), medtem ko se za pregledovalnik take slike zdi smiselneje reči, da je 'CTjski', saj je razmerje med CTjem in pregledovalnikom povsem drugačno, CT ne omogoča pregledovalnika, ta je le del celotnega postopka in na nek način spada zraven.

Morda rešitev z dvema različnima pridevnikoma ni idealna, saj vso stvar rahlo zakomplicira (a je po drugi strani, pomensko gledano, verjetno bolj smiselna). V primeru poenotenja pridevnika, bi sam v tem primeru verjetno dal prednost prvi možnosti, torej 'CTjna slika' in 'CTjni pregledovalnik'.

O vaših možnostih pa še tole. Vsekakor se zdi smiselneje reči 'CT slika' kot pa 'slika CT'. Drugače bi bilo za 'CT pregledovalnik', kjer se zdi morda smiselneje reči 'pregledovalnik CTjev', saj se 'CT' uporablja tudi s pomenom slike narejene s 'CTjem'. 'CT' je konec koncev lahko tudi kratica za 'računalniški tomogram', torej za sliko in ne le za postopek (takšna raba je izpričana tudi v korpusu Nova beseda http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html). Torej imamo za poimenovanje slike še eno možno poimenovanje 'CT'.

Obstaja torej možnost, da se v celoti izognete rabi kratice kot pridevnika. Sliko lahko poimenujete kar 'CT', pregledovalnik pa 'pregledovalnik CTjev'. Tudi ta možnost bi po zgoraj omenjeni debati ne bila najboljša, saj se pridevniškosti, ki naj bi bila nekakšen skriti potencial slovenščine, v celoti izogiba.

Kolikor vem se 'CT' izgovarja kot [cete], kar načeloma tudi vpliva na način sklanjanja in na način tvorbe pridevnika. To navajam le kot nekaj, na kar je treba paziti, ter kot opozorilo, kako kratico izgovarjam jaz ter kakšna glasovna oblika je bila vodilo pri mojem odgovoru. Če sem se torej pri izgovoru motil, vedite, da to vpliva tudi na preference pri pridevniških verzijah kratice.

Četudi vam pravega odgovora nismo dali (no, saj tudi pravega vprašanja niste postavili), upamo, da smo vam bili kakorkoli v pomoč

(januar 2006)

najlepša hvala za izčrpen odgovor.

Glej tudi: Pobuda o pridevniškosti I.

Glej tudi: Pobuda o pridevniškosti II.


© 1998-2004, ŠUSS