Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.1, marec 2008

Prebivalci Krke

Ključne besede: slovenščina, ime prebivalcev, Krka, Krčan

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000459.html]

Zanima me kako se z eno besedo poimenujejo prebivalci Krke?

Odgovor na vaše vprašanje smo poiskali v leksikonu Cankarjeve založbe 'Slovenska krajevna imena' (Ljubljana 1985) ter v Krajevnem leksikonu Slovenije (Državna založba Slovenije, Ljubljana 1971). V obeh priročnikih je kot ime prebivalcev vasi Krka navedeno poimenovanje 'Krčani' (KLS, 2. knjiga str. 134). Verjetno vas je zmotilo, da se to isto poimenovanje uporablja tudi za prebivalce Krškega (tako tudi Krajevni leksikon Slovenije). Naj vas to ne moti. V Sloveniji imamo veliko krajev z enakimi imeni (recimo Trnovo, Šempeter, Vrh ...). Poimenovanja za prebivalce precej teh krajev so pogosto enaka, recimo Trnovci, Šempetrci, Vršani itd. (vendar ne vedno), tako da nas enako poimenovanje za prebivalce različnih krajev tudi v primeru Krke in Krškega ne bi smelo motiti.

(oktober 2006)


© 1998-2008, ŠUSS