Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.4, november 2004

Kaj pomeni beseda 'dodeliti'?

Ključne besede: dodeliti, pomen besede, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000327.html]

Kaj pomeni beseda dodeliti

Odgovoril vam bom kar se da kratko - z navedbo gesla iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

dodeliti -im dov., dodelil (i i) 1. z odločbo izročiti v uporabo: dodelili so mu novo stanovanje // z odločbo postaviti koga na kako mesto, položaj: otroka je sodišče dodelilo materi 2. star. dati, podeliti: usoda mu ni dodelila sreče * num. dodeliti novec ugotoviti vladarja in kovnico pri starem novcu dodeljen -ena -o: fant je dodeljen drugemu polku; oče je bil dodeljen k motoriziranim oddelkom; s to odločbo nama je bila dodeljena soba


© 1998-2004, ŠUSS