Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.4, december 2006

Sklanjanje imena 'Toše Proeski'

Ključne besede: slovenščina, sklanjanje imen, Toše Proeski

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000402.html]

Franc Marušič

Ker dobivam (tudi od lektorjev in raznih slavistov) različna mnenja o tem, kako se pravilno sklanja Toše Proeski v tožilniku, Vas vljudno prosim še za vaše mnenje oziroma strokovno razlago. Gre seveda za ime in priimek osebe moškega spola.

O sklanjanju moških imen smo pisali že v številnih odgovorih, tu navajam nekaj najrelevantnješih.

http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000081.html
http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000082.html
http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000373.html

V nobenem sicer nismo omenjali konkretnega imena Toše Proeski, a se jih vseeno splača prebrati. O vašem konkretnem primeru pa sledeče. (Če vas zanima samo zares kratek odgovor, lahko preberete le zaključek na koncu mejla, a boste na ta način ob vso razlago.)

Moški samostalniki na '-e' se po pravopisu sklanjajo po prvi moški sklanjatvi. Nekateri teh samostalnikov na '-e', podaljšujejo osnovo z '-j' (komite-ja, Kette-ja ...), drugi osnovo podaljšujejo s '-t' (France-ta, Stane-ta, Tine-ta ...), lahko pa se pregibajo tudi brez podaljševanja (e.g. finale, finala).

Navodilo v Pravopisu se zdi zelo jasno, a je vseeno neuporabno. v Paragrafu 781 (SP Pravila, 1991) piše: "Z 'j' daljšajo osnovo, in sicer v pisavi in govoru, samostalniki, katerih osnova se končuje na -r, -i/-'i ali -u/-'u, -'o ali -'a in na -e/-'e (če se osnova ne podaljšuje s 't' in če seveda '-e' ni končnica).". Nejasnost izvira iz krožnosti razlage, da se osnova ne podaljšuje, ko je končni '-e' končnica, kar pomeni, da se osnova ne podaljšuje, ko se podaljševanja ne uporablja in se končni '-e' spreminja. Razlaga je neuporabna, ker ne pove, kdaj končni '-e' spreminjamo. Tako da si z njo v resnici ne moremo prav dosti pomagati. Za odločitev med podaljševanjem s 't' ali z 'j' Pravopis pravi, da se 't' rabi, kjer končni '-e' izraža ljubkovalnost, majhnost ali domače lastno ime (torej France, Stane, Tine ...).

Iz pravopisa pridemo do treh možnih tožilniških oblik imena 'Toše': Toša, Tošeta ali Tošeja. Pravopis tega sicer ne omenja, a z več možnimi oblikami, ki se vse lahko uporabljajo in so vse enako "pravilne" ni načeloma nič narobe, kar je en poglavitnih naukov zgoraj navedenih odgovorov.

Kako se odločiti med tremi možnostmi (četudi so vse enako dobre, smo še vedno prisiljeni med njimi izbrati le eno) in katero možnost uporabiti je drugo vprašanje. V kolikor vam izmed treh res nobena ne sede bolj kot druga, se lahko vprašate, kako bi sklanjali primerljiva imena, recimo 'Mare' ali 'Rene', ali vam bolje sede 'Mareja' in 'Reneja' ali 'Mareta' in 'Reneta'. 'Mara' in 'Rena' je nemogoče, pri imenu 'Rene' morda tudi zato, ker je zadnji '-e' naglašen in se torej obnaša rahlo drugače, se pa tudi drugače zdi izbira brez podaljševanja osnove najmanj zaželena. En smiselnih pomislekov, ki je zapisan tudi v zgornjih odgovorih, je možna dvoumnost imena ob neuporabi podaljševanja osnove, saj se potem ime 'Toše' sklanja na enak način kot ime 'Toš' (recimo sociolog Niko Toš). Torej je smiselno izbirati predvsem med 'Tošeta' in 'Tošeja'.

Za "pravilno" se lahko določi tudi obliko, ki je pogostejša (slovenščina je tisti jezik, ki ga govorijo rojeni govorci slovenščine, torej moramo samo ugotoviti, katero obliko ljudje uporabljajo, saj je to slovenščina). Pogostost ene ali druge oblike se najlažje ugotavlja s korpusom ali pa kar z Googlom.

Korpus Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html) nam pri tem vprašanju ni posebej v pomoč, saj nima niti ene pojavitve besed 'Tošeta', 'Tošeja', 'Tošetu', 'Tošeju', 'Tošetom, 'Tošejem', ter le eno pojavitev niza 'Toša', ki ni oblika priimka 'Toš', vendar je tudi ta edina potencialno relevantna pojavitev le ime 'Toša' (Toša Jovanović) in ne rodilnik imena 'Toše'.

Po Googlu sodeč, pa je pogostejše podaljševanje s 't' (rezultatov ima Google sicer zapisanih več, kot jih navajam spodaj, a so ostale strani le duplikati, kjer gre za ena in isti tekst):
Tošeta - Tošeja - Toša = 9:2:1
Tošetu - Tošeju - Tošu = 2:1:0
Tošetom - Tošejem - Tošem = 3:1:10

Rezultati so za tožilnik dokaj jasni. Najpogostejša ("pravilna") tožilniška oblika je 'Tošeta'. Zanimivo pri tej tabeli pa je, da je podaljševanje s 't' najpogostejša rešitev za rodilnik, dajalnik in tožilnik, medtem ko je v orodniku pogostejše sklanjanje brez osnove. Kaj drugega vam tu nisem sposoben dodati.

Kot zaključek naj ponovim, da v konkretnem primeru težko govorimo o enem in edinem pravilnem načinu sklanjanja (in da velja podobno za mnoge druge primere). V konkretnem primeru imamo načeloma na voljo tri možnosti, od katerih je najpogostejša oblika 'Tošeta'. V odgovoru se nisem ukvarjal s priimkom, ker mi deluje precej manj problematičen. Tudi Google potrdi, da obstaja le en način sklanjanja priimka - 'Proeskega'. (Najpogostejši) tožilnik celotnega imena je torej 'Tošeta Proeskega'. (Ni pa to edina pravilna tožilniška oblika.)

(avgust 2005)

Glej tudi: Sklanjanje moškega imena 'Matija'.

Glej tudi: Kako se sklanjata 'strojevodja Vanja Lajovic' in 'kolovodja Luka Mrcina'.

Glej tudi: KAko se sklanja: 'Miha' in 'Jaša'.


© 1998-2004, ŠUSS