Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.4, december 2006

Izvor priimka 'Fedran'

Ključne besede: slovenščina, izvor imen, izvor priimkov, Fedran

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000411.html]

Na obisku imam znance iz ZDA. Njihova družina izvira iz okolice Gorenjega grada. Da bi še učvrstili svoje vezi želijo izvedeti izvor njihove družine oz. izvor njihovega priimka FEDRAN.

Ali je mogoče kje na medmrežju najti te informacije oz. v kakšnem od slovarjev

Lepo pozdravljeni
Žal vam kaj drugega kot nekaj knjig, ki bi znale vsebovati kaj o izvoru omenjenega priimka, ne moremo priporočiti. Najrelevantnejša se zdi knjiga
- Janez Keber 'Leksikon imen : izvor imen na Slovenskem'. Celje: Mohorjeva družba. 1988 (2. dopolnjena izdaja 1996, 3. dopolnjena izdaja 2001)

Na Cobissu sem našel tudi nekaj drugih zanimivih naslovov:
- France Bezlaj: Začasni slovar slovenskih priimkov. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974. (France Bezlaj je bil do svoje smrti pred 12-imi leti vodilni slovenski zgodovinski jezikoslovec. Bil je tudi glavni avtor Etimološkega slovarja slovenskega jezika, torej slovarja izvorov slovenskih besed, tako da bi knjiga izpod njegovih rok, ki ima v naslovu besedo 'priimek', znala biti zelo relevantna pri iskanju odgovora na vaše vprašanje.)
- Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Modrijan. 2003 (2. pregledana in dopolnjena izdaja)
- France Bezlaj: Etimološkem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976-1995 [A-J - 1976; K-O - 1982; P-S - 1995]
- France Bezlaj: Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967.
- France Bezlaj: Zbrani jezikoslovni spisi. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Druga opcija je pogledati v telefonski imenik, ugotoviti, kje živijo kakšni Fedrani, ter kontaktirati direktno njih.

Upam, da smo vam z odgovorom kakorkoli pomagali.

mmg. Priimek Fedran, me je najprej spomnil na nekoliko daljši priimek Foedransperg (oe = o z dvema pikcama), vendar nikakor nočem reči, da sta si priimka res sorodna.

(avgust 2005)

Zadnja leta v Dnevniku redno izhaja podlistek v katerem Janez Keber pojasnjuje izvor priimkov. Dela se je lotil precej sistematično, tako da priimke pojasnjuje po vrsti od najpogostejšega naprej. Ne vem, kako pogost je vaš priimek, vendar se mi tako na oko zdi, da prav pogost ni. Bojim se, da boste na pojasnitev po tej poti morali počakati še kar nekaj časa.


© 1998-2004, ŠUSS