Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.1, april 2004

Kaj pomeni beseda 'evalvacija'

Ključne besede: pomen besede, evaluacija, evalvacija, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000303.html]

Zanima me pomen besede "evaluacija".

Besede, po kateri sprašujete, nismo našli v nobenem priročniku, ki bi nudil tudi pomensko razlago. Brez razlage je taka oblika sicer zabeležena v Besedišču slovenskega jezika, kjer je zbrano gradivo, ki ni bilo uvrščeno v SSKJ. Sklepamo, da gre za zapisno različico besede, ki se v SSKJ, Slovenskem pravopisu (2001) in Verbinčevem Slovarju tujk pojavlja zapisana kot 'evalvacija'. Iz teh treh priročnikov navajamo tudi razlago pojma.

SSKJ:
evalvacija -e ž (a) knjiž. ocenitev, ovrednotenje: kritika je opozorila na nekritično evalvacijo rezultatov testiranja

Slovenski pravopis:
evalvacija (knjižno neobčevalno) ocenitev, ovrednotenje

Slovar tujk:
Evalvacija [fr. evaluation iz lat. valere veljati] določitev vrednosti, cenitev; ...

Glej tudi: Kako sloveniti besedi 'evalvirati' in 'avoluirati'?.


© 1998-2004, ŠUSS