Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.4, december 2006

Pomen besede 'zarja'

Ključne besede: slovenščina, izvor imen, pomen imen, Zarja

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000413.html]

Zanima me pomen imena ZARJA

Najprej naj se opravičim za tako pozen odgovor. Nismo prav prepričani, da vemo, kaj vas pravzaprav zanima. Ime 'Zarja' je zelo verjetno (če ne kar gotovo) povezano s slovensko besedo 'zarja'. Pomen te besede opisuje Slovar slovenskega knjižnega jezika (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html) takole:

zárja -e ž (á) 1. rdečkasta svetloba na nebu ob sončnem vzhodu ali zahodu: zarja izgublja svoj sijaj; zarja je osvetlila hribe; zarja žari, knjiž. bledi, ekspr. ugaša; jutranja, večerna zarja; svetla, ekspr. krvava, zlata zarja / ekspr. šele pred zarjo je zadremal pred jutrom; pren. vstaja zarja svobode &bull ekspr. prišel je v vsej svoji zarji v vsem svojem sijaju, razkošju; ekspr. iti v nove zarje v nove, boljše čase 2. ekspr., navadno s prilastkom prvo znamenje česa: to obdobje prinaša zarjo znanosti

Mislim, da je pomen dobro predstavljen. Pogledali smo še v Slovenski etimološki slovar Marka Snoja, da bi videli od kod beseda 'zarja' izvira:

zarja (16. stol.) Enako je stcslovan. zarja 'blesk, jutranja zarja', rus. zarja 'jutranja ali večerna zarja', češ. zare 'sij, blesk, žar, zarja'. Pslovan. *zara je sorodno z *zariti 'sijati', kar se ohranja v stcslovan. ozariti, sloven. ozariti, ozarjati 'osvetliti, osvetljevati', in dalje z lit. žereti 'svetiti se, bleščati se', žarija 'žerjavica', žara 'zora', stnord. grar 'siv', ags. graeg, agl. grey, stvnem. grao, nem. grau 'siv, prvotno *'barve neba pred sončnim vzhodom', vse iz ide. korena *gher- 'žareti, sijati, blesteti'.

Tu je nekaj več okrajšav a so vse dokaj samorazložljive. Z izjemo 'stol.' vse okrajšave označujejo jezike (nekaj manj jasnih: 'stcslovan.' = staro cerkveno slovansko; 'Pslovan.' = praslovansko; 'lit.' = litovsko; 'stnord.' = staro nordijsko; 'ags.' = anglosaško; 'stvnem.' = staro visoko nemško; 'ide.' = indo-evropsko)

Kaj drugega vam res ne bi znali dodati. Morda pa lahko kaj več najdete v knjigi Janeza Kebra 'Leksikon imen : izvor imen na Slovenskem'. Celje: Mohorjeva družba. 1988 (2. dopolnjena izdaja 1996, 3. dopolnjena izdaja 2001)

(avgust 2005)


© 1998-2004, ŠUSS