Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.4, december 2005

Etimološki slovar

Ključne besede: etimološki slovar, izvor besede, zgodovina besede

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000367.html]

Etimološki slovar

Ker vaše vprašanje nima klasične oblike vprašanja (niti vprašaja na koncu), ne vem prav natančno, kaj v zvezi z etimološkim slovarjem vas zanima.

Etimološki slovar razlaga izvore oz. zgodovino besed. Za vsako besedo oz. skupino besed z istim korenom razloži, kako se je razvijala, s katerimi drugimi besedami je sorodna, kaj je izvorno pomenila, ali je bila prevzeta iz drugega jezika, iz katerega, kaj je pomenila v tistem jeziku in kakšno zgodovino je imela tam.

Za slovenščino obstajata dva:
Marko Snoj. 1997. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, Mladinska knjiga.
in
France Bezlaj (s sodelavci). 1977 (prvi zvezek). Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Bezlajev slovar je študijski, namenjen predvsem jezikoslovcem, ki se ukvarjajo z zgodovino besed. Do zdaj so izšli prvi trije zvezki, na zadnjega še čakamo. Snojev slovar je namenjen širšemu krogu uporabnikov in je napisan precej bolj razumljivo. Kar se vsebine, torej razlage posameznih besed tiče, pa med njima ne bi smelo biti preveč razlik, saj je Marko Snoj tudi eden od sodelavcev Bezlajevega slovarja (zdi se mi, da je on eden od dveh, ki sta po Bezlajevi smrti prevzela skrb za dokončanje začetega dela). Upamo, da smo vam bili z odgovorom v kakršnokoli pomoč.


© 1998-2004, ŠUSS