Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.3, september 2008

Vejica pred 'itd.'

Ključne besede: slovenščina, pravopis, naštevanje, vejica

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000480.html]

"Ali se pred kraticami 'itd'. (in tako dalje) in 'ipd.' (in podobno) piše vejica ali ne?. Zasledil sem že obe rabi."

Odgovor na vprašanje sem iskal na vaših strasneh, a ga nisem našel.

Prav na to vprašanje res nismo še odgovarjali, smo pa že odgovarjali na kar nekaj podobnih vprašanj. Najrelevantnejše se zdi tole, ki je že na voljo na naši domači strani:

Kako se pišejo tri pike pri naštevanju.

Vprašanje je sicer o treh pikah pri naštevanju, vendar kar velja za tri pike, velja tudi za krajšave tipa 'ipd.', saj so tri pike v tem položaju zamenljive z 'ipd.'. Kakor razlaga ta odgovor, vejice pred tremi pikami in okrajšavami tipa 'ipd.' ne pišemo.

Z vašim povezano vprašanje je tudi naslednje. V njem sicer ni govora o vejici, je pa razloženo razmerje med tremi pikami in 'ipd.':

Presledek pri treh pikah in odstotnem znaku.

Še kratek povzetek vsega povedanega. Ne, vejica pred krajšavami 'ipd.', 'itn.' in 'itd.' načeloma ni smiselna, saj te krajšave nadomeščajo daljše verzije 'in podobno', 'in tako naprej' in 'in tako dalje'. Ker se daljše verzije vse začnejo z veznikom 'in' in ker v slovenščini pred veznikom 'in' ne pišemo vejice (drugače je v angleščini, kjer se pred veznikom 'in' pri naštevanjih več kot dveh elementov piše vejica), ni razloga da bi vejico pisali pred okrajšavami 'ipd.' ...

Dodamo lahko še, da se v angleščini pred kratico 'etc.', ki okrajšuje latinsko zvezo 'et cetera', vejica (tipično) piše. Razlog zanjo bi lahko bilo ločevanje označbe za nadaljevanja naštevanja od dela naštevalne enote.

(februar 2007)


© 1998-2008, ŠUSS