Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 7.1, marec 2010

Dinamičen in fleksibilen

Ključne besede: slovenščina, besedje, dinamičen, fleksibilen

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000511.html]

Zanima me pomen besed 'dinamičen' in 'fleksibilen' v povezavi z zaposlitvijo oz. v povezavi s službo oz. delovnim mestom.

Iz SSKJ navajamo gesli obeh besed, po katerih pomenu sprašujete:

fleksibilen -lna -o prid. (i) knjiž. spremenljiv, nestalen: človek je najbolj fleksibilen faktor v kmetijski proizvodnji

dinamičen -čna -o prid. (a) 1. poln sile in raznovrstnih sprememb; razgiban, živahen: dinamičen človek; pesnik je bil po temperamentu bolj statičen kot dinamičen / pouk mora biti dinamičen; dinamična predstava; dinamična razprava med dramatikom in režiserjem; publ. dinamična pesem // ki se hitro spreminja pod vplivom razvojnih sil: nova tehnologija je sprožila dinamičen razvoj kmetijstva; dinamičen razvoj letalstva v zadnjih letih / dinamično pojmovanje dogajanja v svetu ki se prilagaja spremembam 2. nanašajoč se na dinamika 2-3: dinamične, optične in elektromagnetne priprave / dinamični in ritmični elementi; dinamične vaje * fiz. dinamični pritisk pritisk, ki ga izvaja gibajoča se tekočina ali plin; meteor. dinamična meteorologija nauk o gibanju v ozračju pod vplivom raznih sil; lingv. dinamični naglas; muz. dinamična označba označba za jakost izvajanja; strojn. dinamična obremenitev obremenitev, ki se s časom spreminja dinamično prisl.: dinamično gledati na gospodarstvo; kipar je želel s svetlobno igro figuro dinamično poudariti; partituro bi bilo treba dinamično predelati glede na dinamiko

Obe besedi imata tudi rabe, povezane z zaposlovanjem. Primer tega je recimo 'fleksibilen delovni čas', kar naj bi pomenilo, da delovni čas ne traja vsak dan točno od npr. osmih do štirih, temveč da je včasih lahko krajši, včasih daljši, da se včasih začne prej in konča prej, drugič se začne kasneje in konča kasneje itd. Ponavadi si to razlagamo tako, da je delodajalcu vseeno, kdaj točno se delo opravi, le da se opravi. Lahko pa si delodajalec to razlaga tudi drugače, namreč da moramo biti vedno na voljo, kadar nas pokliče na delo. Če delodajalec išče fleksibilno osebo, to pomeni, da išče nekoga, ki je časovno prilagodljiv, torej nekoga, ki ga raznorazne osebne ali drugačne okoliščine ne omejujejo, ali pa nekoga, ki je iznajdljiv in se hitro prilagodi na nove okoliščine dela.

Dinamična oseba pa bi bila v očej zaposlovalca verjetno tista aktivna oseba, ki jo odlikujejo lastne pobude, izvirnost, energija in podobne pozitivne stvari.

Potencialen oglas "iščem dinamično in fleksibilno osebo za delo s fleksibilnim delovnim časom", bi pomenil, da delodajalec išče prilagodljivo delavno osebo polno idej, ki bi bila pripravljena delati tudi ob nestandardnih delovnih urah.

Vir: - Slovar slovenskega knjižnega jezika - SSKJ

(2006)


© 1998-2010, ŠUSS