Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.2, junij 2004

Kaj pomeni 'bakalar znanosti'

Ključne besede: bakalar, bakalaver, bakalavreat, diploma, akademski nazivi, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000308.html]

Zanima me, kaj pomeni beseda BAKALAR, v tekstovnem delu zapisana kot bakalar znanosti.

V odgovor vam ponujam naslednje: navedek iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (z dodatkom iz rabe, kot jo pozna ena od Šussovk) in na prvi pogled precej presenetljivo domislico še ene Šussovke, ki pa je zelo očitno ravno odgovor na vaše vprašanje. Torej SSKJ:

bakalar -a m (a) redko posušena riba trska; polenovka: za kosilo je bil bakalar

Kolegica je dodala, da pozna 'bakalar' predvsem v pomenu 'ribjega namaza', pa naj bo to polenovkin namaz ali pa namaz iz kakšne druge ribe.

Drugi del odgovora je kot rečeno asociacija druge kolegice, namreč da ji zveza 'bakalar znanosti' sumljivo diši po angleški zvezi 'bachelor of science', kar je naziv za stopnjo univerzitetne izobrazbe, nekako primerljive z našo 'diplomo' večine naravoslovnih in tehničnih strok (diploma iz družboslovja in humanistike je večinoma primerljiva z 'bachelor of arts').

No, kot rečeno, spet SSKJ. Namreč 'bakalar' se po SSKJ redko rabi tudi zamenljivo z besedo 'bakalaver':

bakalaver -vra m (a) nekdaj naslov človeka z najnižjo stopnjo akademske izobrazbe: bakalaver svobodnih znanosti

bakalavreat -a m (a) nekdaj najnižja stopnja akademske izobrazbe: doseči filozofski bakalavreat * šol. bakalavreat v nekaterih deželah zrelostni izpit

Verbinčev Slovar tujk:

bakalaver - kdor ima bakalavreat

bakalavreat - 1. prva, najnižja stopnja akademskih časti na vseučiliščih v zahodni Evropi; 2. višji zrelostni izpit

Danes se 'bakalavreat' po mojem vedenju vsaj v nezgodovinskih besedilih uporablja bolj ali manj izključno v kontekstu srednje šole in mature (zrelostnega izpita), besede 'bakalaver' (prav tako 'bakalar' v neprehrambenem pomenu) pa sploh še nisem srečal. Na starinskost kaže tudi zapis v Slovarju tujk, ki omenja 'vseučilišče', kar se danes prav tako ne rabi več prav pogosto.

Angleška beseda 'bachelor', ki v današnjem osnovnem pomenu sicer pomeni samskega moškega, je po nekaterih virih dejansko sorodna latinskima 'baccalaureus' oz 'baccalaureatus', iz katerih imamo 'bakalavra' in 'bakalavreat'. Se pa 'baccalaureat' oz. 'baccalaureate' tudi v recimo francoščini oz. angleščini dandanašnji rabi predvsem v pomenu (mednarodne) mature.

V vašem primeru gre torej za drugo rabo besede 'bakalar', ne za ribe in ribje namaze. No, pa saj malo stranpotne osvetlitve verjetno tudi ne more škoditi.


© 1998-2004, ŠUSS