Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.2, junij 2006

O ujemanju sestavljenega osebka, II

Ključne besede: pravopis, slovenščina, glagolsko ujemanje, sestavljen osebek, ujemanje v spolu

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000388.html]

Franc Marušič

kolikor vem, velja pravilo, da dobi glagol moško obliko, če sledi samostalnikom ženskega in srednjega spola. Torej: krave in teleta so se pasli. Zanima me, ali to pravilo velja brez izjem, ne glede na besedni red, tvornik, trpnik ... V nekaterih primerih bi namreč stavki zveneli zelo nenavadno. Primer: Treba je ugotoviti, ali so bili obravnavani vsa vprašanja in vse dejavnosti.

Zanima me tudi, ali je stavek mogoče zapisati brez besede vse, pa bi kljub temu ostal slovnično pravilen ter pomensko nespremenjen.

Na podobno vprašanje smo nedolgo tega že odgovarjali. Vprašanje in odgovor (ki je že sam sestavljen iz dveh odgovorov) si lahko preberete tukaj.

Po pregledu odgovora, pa si preberite še nekaj o vašem konkretnem vprašanju. Olinčen odgovor govori o rahlo drugačnem tipu sestavljenih osebkov, a vam vseeno svetujem, da si najprej preberete odgovor, saj je način razmišljanja vseeno podoben.

Pravilo, ki ste ga navedli, kakor jaz razumem slovenščino, ne velja. Morda, da je res kje zapisano, a to pravilo nikakor ni del moje slovenščine. Področje glagolskega ujemanja s sestavljenim osebkom je rahlo prekomplicirano, da bi se ga dalo preprosto uloviti z enostavnim pravilom. To je tudi ugotovitev zgoraj citiranega odgovora. Ujemanje na glagolu namreč ni odvisno samo od spola obeh delov osebka, s katerim naj bi se glagol ujemal, temveč tudi od vrstnega reda obeh delov oziroma natančneje od tega, kateri del osebka je bližji glagolu. Ker se v vašem primeru sestavljajo samostalniške zveze v množini, bom ignoriral vse variacije z dvojino itd.

Kakor je nakazano že v olinčenem odgovoru, načeloma veljajo spodnje postavke (Sr = samostalniška zveza [SZ] srednjega spola, Že = SZ ženskega spola, Mo = SZ moškega spola). Naj dodam, da je tu govora o sprejemljivosti (raje kot o pravilnosti), ter da je navajana sprejemljivost običajno relativna. Zvezdica pred primerom torej načeloma pomeni 'precej manj sprejemljivo kot primer brez zvezdice'.

1. Če glagol sledi sestavljenemu osebku Že+Sr, je najbolj normalno glagolsko ujemanje srednjega spola, medtem ko mi deluje ujemanje v ženskem ali moškem spolu slabo.
PRIMER:
krave in teleta so hotela iti na pašo
(vs. ' *... so hotele ...' in ' *... so hoteli ...')

2. Če glagol sledi sestavljenemu osebku Sr+Že, je najbolj (oz. edino) normalno glagolsko ujemanje ženskega spola, karkoli drugega deluje mojim ušesom nesprejemljivo (srednji spol morda manj nesprejemljivo kot moški).
PRIMER:
teleta in krave so hotele iti na pašo
(vs. ' ?*... so hotela ...' in ' *... so hoteli ...')

3. Če se glagol nahaja pred sestavljenim osebkom Sr+Že, je najbolj normalno glagolsko ujemanje srednjega spola, karkoli drugega se mi zdi nesprejemljivo (vendar je vseeno žensko ujemanje boljše od moškega).
PRIMER:
včeraj so hotela teleta in krave iti na pašo
(vs. ' * ... so hotele ...' in ' *... so hoteli ...')

4. Če se glagol nahaja pred sestavljenim osebkom Že+Sr, je najbolj normalno glagolsko ujemanje ženskega spola, karkoli drugega se mi sliši nesprejemljivo (vendar je vseeno srednje ujemanje boljše od moškega).
PRIMER:
včeraj so hotele krave in teleta iti na pašo
(vs. ' *... so hotela ...' in ' *... so hoteli ...')

5. Tudi če je osebek sestavljen iz SZ ženskega spola in SZ, ki je sicer srednjega spola, a katerega naravni spol je ženski, kot na primer 'dekle', je srednji spol še vedno sprejemljiv (postane pa bolj sprejemljiv tudi ženski spol). V tem primeru je ujemanje z moškim spolom na glagolu popolnoma nesprejemljivo.
PRIMER:
punce in dekleta so hotela dobiti žogo.
(vs. ' ... so hotele ...' in ' *... so hoteli ...')

Z drugimi besedami, kakor mi ujemanje narekuje moj jezikovni čut, je pravilo, ki ga navajate, napačno. Ujemanje z moškim spolom je nesprejemljivo, ko v sestavljenem osebku ni samostalniške zveze moškega spola. Vaše pravilo načeloma velja za osebke sestavljene iz edninskih samostalniških zvez. V slednjem primeru je ujemanje moškega spola načeloma najboljše, vendar je tudi tam zgodba malo bolj komplicirana (o tem je več povedano v zgoraj olinčenem odgovoru).

Po mojem okusu je torej bolje (ali če hočete bolj "pravilno") reči 'krave in teleta so se pasla' ter 'Treba je ugotoviti, ali so bila obravnavana vsa vprašanja in vse dejavnosti.'

Kar se tiče razlike med tvornikom in trpnikom, moram priznati, da nanjo nikoli nisem pomislil, vedar lahko tudi dodam, da po spodaj navedenih primerih sodeč ni pomembna. Če kaj, se mi zdi, da je ujemanje v moškem spolu še za spoznanje slabše ('??' in '?*' sta različni stopnji nesprejemljivosti, kakor je razloženo v olinčenem odgovoru je lestivca od najbolj do najmanj sprejemljivega: BREZ ZNAKA > ? > ?? > ?* > * ):

(1)
krave in teleta so bila prodana včeraj
(vs. ' ??... so bile prodane ...' in ' *... so bili prodani ...')
(2)
teleta in krave so bile prodane včeraj
(vs. ' ?*... so bila prodana ...' in ' *... so bili prodani ...')
(3)
včeraj so bila prodana teleta in krave
(vs. ' *... so bile prodane ...' in ' *... so bili prodani ...')
(4)
včeraj so bile prodane krave in teleta
(vs. ' *... so bila prodana ...' in ' *... so bili prodani ...')

(5)
krave in teleta so se prodala včeraj
(vs. ' ?*... so se prodale ...' in ' *... so se prodali ...')
(6)
teleta in krave so se prodale včeraj
(vs. ' ?*... so se prodala ...' in ' *... so se prodali ...')
(7)
včeraj so se prodala teleta in krave
(vs. ' *... so se prodale ...' in ' *... so se prodali ...')
(8)
včeraj so se prodale krave in teleta
(vs. ' ?*... so se prodala ...' in ' *... so se prodali ...')

Tudi v trpniku se glagol najlepše ujema z najbližjim delom osebka.

Glede zadnjega dela vprašanja pa tole. Načeloma velja, da se v primerljivih primerih da izpustiti drugo pojavitev besedice (kvantifikatorja) 'vse'. Vendar pa stavka potem nista popolnoma primerljiva.

(9) Pripeljal je vse prijatelje in vse prijateljice.
(10) Pripeljal je vse prijatelje in prijateljice.

Primer (10) je namreč dvoumen, saj lahko pomeni tako to kar pomeni tudi primer (9), ali pa nekaj na temo 'pripeljal je vse prijatelje in nekaj prijateljic'.

Enako velja, če podoben izpust naredimo v osebku:

(11) Vsi prijatelji in vse prijateljice mu vsak dan pošljejo po en esemes.
(12) Vsi prijatelji in prijateljice mu vsak dan pošljejo po en esemes.

Zdi se, da ima (12) dva pomena: pomen stavka (11) in nekaj na temo 'vsi prijatelji in nekaj prijateljic mu vsak dan pošlje po en esemese' (tu je zanimivo tudi ujemanje na glagolu ' *... pošiljajo ...')

Tudi pri vašem primeru bi tako načeloma veljalo, da je stavek brez besedice 'vse' dvoumen.

(13) Treba je ugotoviti, ali so bila obravnavana vsa vprašanja in dejavnosti

Zdi se, da je to res. Naj poudarim, da tu ni govora o neslovničnosti, temveč le o pomenu stavka. Primer (13) je prav tako slovničen kot vaš stavek. Kaj ta dvoumnost pomeni, se pravi, ali je zaradi te rahle dvoumnosti besedica 'vse' opustljiva ali ne, pa boste najbolje vedeli sami.

(21. 8. 2005)

Glej tudi: O ujemanju sestavljenega osebka.


© 1998-2004, ŠUSS