Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.1, marec 2007

Pisanje števk in enot za njimi: skupaj ali narazen

Ključne besede: slovenščina, pravopis, številke, presledek

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000421.html]

Franc Marušič

Zanima me, kako naj pišem v naslednjem primeru.

V osnovni šoli se učenci učijo računati in šteti s pomočjo postopka prepoznavanja enic, desetic, tisočic ... in to v učbenikih piše npr.: 1E 2D 3S (je število 321). Zanima me, ali pišem znake (simbole?!?) skupaj ali narazen? Torej kot zgoraj ali 1 E 2 D 3 S? Osebno se mi zdi bolje skupaj, saj je sicer zapis nepregleden, to bi verjetno utemeljil tudi s pravopisom, vendar bil lahko utemeljil tudi drugo varianto, torej pisano narazen. Kaj vi menite?

Po mojem mnenju je vsekakor bolj smiselno zapisovati oznake za enice, desetice, stotice itd. takoj za številko brez presledka. Oznake, ki jih omenjate, delujejo na nek način podobne spremenjivkam saj '5E' pomeni '5 krat 1', '6D' pa '6 krat 10', enako kot '5x' pomeni '5 krat x'. Pisanje skupaj je v teh primerih v matematiki standard (če ne že kar obvezno). To si lahko pogledate v kateremkoli matematičnem priročniku. Ko imamo v kakšni enačbi številko in spremenljivko ali pa več spremenljivk, ki jih moramo zmnožiti, med njimi ne pišemo znaka za množenje ('x' ali pika) temveč zadevo pišemo kar skupaj (kot recimo v enačbi: 4x + 5y = 2z). Ali je za to poenostavitev kriva podoba znaka za množenje, ki je identičen najpogostejši spremenljivki, ali kaj drugega, je drugo vprašanje.

V vašem primeru sicer ne gre za spremenljivke, temveč za črke s točno določeno vrednostjo. Bistvo zapisovanja skupaj pa seveda ni v vrednosti črke temveč v mešanju števk s črkami. Skupaj pisane števke predstavljajo eno število, zato množenja dveh različnih števil ne moremo zapisati na enak način kot množenja številke s sprejemljivko. In ker črke nimajo vrednost števk (če jih le ne uporabimo v kakšnem šestnajstiškem sistemu za vrednosti med 10 in 15), skupaj zapisane števke in črke ne moremo prebrati kot eno številko temveč le kot zmnožek številke z vrednostjo črke. Upam, da vas tale razlaga ni preveč zmedla.

Seveda v vašem primeru ni absolutno narobe, če med števko in oznako za desetico ali enico date presledek, vendar moram tu dodati, da bi v tem primeru bilo smiselno med posamezne skupine števk in oznak dati še dodaten presledek (ali kako drugo ločilo). Hočem reči, da bi v takem primeru številko 321 bilo smiselno zapisati kot '1 E 2 D 3 S' ali kaj podobnega, tako da oznaka za desetico in njej pripadajoča števka 2 vizualno tvorita enoto in da se ju vizualno da ločiti od drugih zapisanih znakov. Smiselno se namreč zdi, da tisto, kar spada bolj skupaj, tudi pišemo bolj skupaj.

Naj še enkrat ponovim. Najbolj smiselno se zdi oznake za desetice, enice itd. pisati skupaj s števkami oz. številkami, ki jim pripadajo, torej '1E 2D 3S'.

(november 2005)

Najlepša hvala za vaš odgovor.
Tudi sam zagovarjam to tezo, da se piše oznake takoj za številko, skladno z razlago, ki ste jo podali, bil pa sem v dilemi zaradi tega, ker bi lahko šlo za isto kot pri kombinaciji števk in merskih idr. enot (kg, cm ipd.).


© 1998-2004, ŠUSS