Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.2, junij 2005

Izvor besede 'cigara'

Ključne besede: etimologija, izvor besed, cigara, cigareta, kaditi, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000347.html]

Me zanima ali ima kdo od vas etimološki slovar (na razpolago)? Beseda cigara pa cigareta (pa še kej).

Navedeno iz Snojevega Slovenskega etimološkega slovarja:

cigara -e z. prevzeto po nem. Zigarre in frc. cigare iz špan cigarro 'cigara', kar je verjetno izpeljano iz špan. cigarra 'skrzat'. Pomenski motivaciji je botrovala oblika cigare, ki spominja na škržata (CZ, 1201). glej tudi cigareta. cigareta -e z, cigareten, cigaretnica. Prevzeto iz nem. Zigarette iz frc.cigarette, kar je manjšalnica od frc. cigarre 'cigara', izposojenka iz špan. cigaro 'cigara'. Dalje glej cigara.

smotka -e z. 'cigara'. Prevzeto iz star. hrv. smotka 'cigara', kar je izpeljano iz smotati 'zviti', sestavljenega glagola iz hrv. s 'z' in motati 'zvijati'. Prvotni pomen je torej *'zvita, zmotana' (M.S. pri Be III, 272). Glej tudi smodka.

smodka -e z. Pisna različica od smotka, ki temelji na ljudskoetimološki naslonitvi na smoditi (M.S. pri Be III, 272). Dalje glej smotka.

Nekje na internetu sem odkril, da bi lahko cigara bojda prišla v španščino tudi iz majščine. Maji naj bi tobaku rekl sic. Me pa zanima tudi, kako je z etimologijo besede kaditi.

Navedeno iz Snojevega Slovenskega etimološkega slovarja:

kaditi -im nedov., kadilo, kadilec, kadilka, pokaditi, prekaditi, prekajevati, zakaditi idr. Enako je stcslovan. kaditi 'kaditi (s kadilom)', hrv., srb. káditi, rus. kadít6, čes. kadit. Pslovan. *kaditi je pomenilo *'dimiti (z aromatično snovjo)'. Beseda je izpeljana iz ide. korena *ked- 'kaditi, dimiti', ki se ohranja še v pslovan. *čad6, sloven. čad 'meglica, dim, saje', stprus. accodis 'odprtina za dim', stind. kadrú- 'rjav' (če prvotno *'odimljen') in morda še v gr. kédros 'čedra', lit. kadagys 'brin', če je to poimenovano po aromi zažganega cedrinega lesa (Be II, 9, ES IX, 109 s., Po, 537). Iz navedene gr. vzporednice je prek lat. in nem. izposojeno čedra. Glej tudi okajen, kadulja, čedra.

kadulja -e z 'rastlina Salvia officinalis'. Enako je hrv. kádulja. Prvotno *kadul'a je verjetno is pslovan. *kaditi. Rastlina je tako poimenovana zaradi uporabnosti v ljudskem zdravilstvu (Be II, 9). Vdihavanje dima zažgane kadulje namreč koristi pri nekaterih boleznih dihal. Dalje ...

okajen -ena prid. 'pijan', okajenost. V star. jeziku se ne reče kaditi tobak, temveč piti tobak, kar je dobeseden prevod star. nem. Tabak trinken 'kaditi'... Ko se je v 17. stol. začelo uveljavljati nem. rauchen, sloven. kaditi, se je pomenska dvojnost, sprva znana le v piti, pijan, prenesla tudi na nov izraz kaditi, okaditi, okajen. To seje zgodilo tudi v nar. nem. anjerooft 'okajen' (= knjiž. angeraucht) ...

čedra -e z 'vrsta pipe'. Verjetno nastalo v narečnem razvoju iz nar. slovn. čadora 'čedra', kar je izpeljano iz čad 'dim, saje' (Ber I, 108). Druga možnost je domnevanje izposoje iz nem. Köder 'podbradek', kar bi glasovno ustrezalo, pomen 'pipa' pa bi bil metaforičen (domneve pri Be I, 76).


© 1998-2004, ŠUSS