Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.2, junij 2004

Kako posloveniti 'antikorozijska zaščita'

Ključne besede: slovenjenje, prevajanje, protikorozijska zaščita, antikorozijska zaščita, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000314.html]

Amanda Saksida

Zanima me kako bi poslovenili oz. kako bi v publicistični tekst pravilno vnesli besedno zvezo "antikorozijska zaščita". Ali je ustrezno, če navedem protikorozijska zaščita in ali se to piše skupaj.

Pogledala sem v SSKJ in ugotovila, da sta zabeleženi obe pridevniški obliki, pa tudi tretja oblika - 'antikoroziven'. Vse tri imajo isti pomen in so označene kot knjižne. Zato lahko uporabljate tisto obliko, ki vam je bolj všeč oziroma za katero se odločite.

Poleg ciljnega bralstva oziroma tipa besedila, za katero pravite, da je publicistično (torej ne ozko strokovno), imejte pri odločitvi v mislih, da je 'anti-' tuja, 'proti-' pa domača predpona, poleg tega pa je znotraj enega teksta običajno priporočljivo uporabljati zgolj eno različico in ne obeh ali vseh treh, saj gre za strokovni izraz (strokovni izrazi pa načeloma ne marajo dvojnic).

In še neuradni predlog oz. pomislek: pred časom smo na Šuss prejeli vprašanje o tem, kako je z oblikama 'nerjaveč' in 'nerjaven'. 'Nerjaven' naj bi bil strokovni izraz/opis za materiale, ki ne rjavijo, 'nerjaveč' pa bolj poljuden pridevnik (po SSKJ). Na misel nam je prišlo, da bi se pridevnik 'antikorozijski' prav tako dalo prevesti - v 'protirjaven'. Tega pridevnika sicer ni najti v SSKJ, vendar je besedotvorno z njim vse v redu, menim pa tudi, da je dovolj razumljiv tudi za tiste, ki ga slišijo prvič. Pa še čisto domač je. Vsekakor pa z nobeno izmed prej omenjenih oblik ni prav nič narobe, slednja je le predlog.

Pa še to: vsi navedeni pridevniki se (po slovenskem pravopisu) vedno pišejo skupaj. Če vas zanima podrobnejša razlaga, se lahko spet oglasite.


© 1998-2004, ŠUSS