Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.3, september 2006

Slovnična kategorija besedice 'ne'

Ključne besede: slovenščina, slovnica, nikalnica, ne

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000402.html]

Franc Marušič

Zanima me, pod katero besedno vrsto uvrstiti besedico ne (ne znam). Po SS besedica ne ne sodi pod glagol (SS, 449), v nekaterih vadnicah (M. P. Povodnik, Oblikoslovje) pa besedo ne najdemo pri glagolu. Popolna zmeda!

Vem, da se jezik spreminja in s tem tudi vse ostalo, povezano z jezikom, vendar ...

Lepo pozdravljeni
Za začetek naj vas malo popravim. Drži, da se jezik spreminja, vendar to ne bi smelo vplivati na klasifikacijo besedice 'ne', kakršno poznamo sedaj. Res je sicer, da se bodo s časom verjetno spremenile tudi slovnične lastnosti naše besedice 'ne', in da bo tako nekoč ta besedica lahko postala nekaj drugega, kar je sedaj, vendar se zdi, da bomo norali na takšno spremembo čakati še kar nekaj časa. Po drugi strani pa je za vprašanje, kaj je 'ne' danes, rahlo nepomembno, ali se bo besedica 'ne' spremenila ali ne. (Seveda bodo slovnične lastnosti trenutne besedice 'ne' vplivale tudi na njeno spreminjanje. Načeloma bi lahko tudi iz načina, kako se bo 'ne' spreminjal, sklepali na to, kaj 'ne' je, vendar se v to res ne moremo spuščati).

Drži, da je kar se tiče klasifikacije besedice 'ne' precej težav, saj je besedica precej unikatna (edinstvena) in kot taka težko uvrstljiva v kakšno širšo skupino. 'Ne' se poleg običajne rabe, ki smo jo vajeni, ko stoji tik zraven glagola, uporablja tudi drugje, kar povzroča v njeni klasifikaciji še dodatne težave. Slovenska slovnica 'ne' opisuje tudi kot del veznikov (recimo str. 376 (izdaja iz leta 1991)) 'ne -- ne', 'ne samo', 'ne le' in 'ne -- ampak', vendar se zdi, da so to vse sekundarne (in zapovrh izpeljive rabe). Osnovna raba se zdi opisana na str. 385 (v vaši izdaji je to stran 449) v poglavju 'Členek ali partpkula'. 'Ne' je naveden, kot členek zanikanja in nesoglasanja.

Tam je sicer res omenjeno tudi "[...] v 'ni' je nikalnica 'ne + je' kot morfem opisne glagolske oblike za preteklost.", vendar to ne pomeni, da je 'ne' glagol, temveč, da sta v besedici 'ni' (nikalni obliki morfema opisne glagolske oblike za pretekost) združena členek 'ne' in pomožni glagol 'je'. 'Ne' se na podoben način združuje še z glagoloma 'imeti' in 'hoteti', kar da (neločljivo zlepljeni obliki) 'nimam' = 'ne+imam' in 'nočem' = 'ne+hočem'. Naj ponovim, 'ne' zaradi tega združevanja s tremi različnimi glagoli še ni glagol, nasprotno, ker drugi glagoli tega ne delajo, lahko zaključimo kvečemu, da 'ne' ni glagol.

Lahko vam naštejem še nekaj drugih razlogov, zakaj 'ne' ni glagol. V stavku imamo običajno le en glagol (nekateri s številom glagolov celo definirajo stavek), 'ne' pa se vedno pojavlja skupaj z glagolom istega stavka; 'ne' se ne pregiba, nima nikakršne ujemalne morfologije oz. je v treh primerih, ko zgleda, kot da jo ima (trije zgoraj omenjeni primeri), s pravim glagolom le neločljivo združen; 'ne' ne vzpostavlja razmerja med osebkom in predmetom oz. sam osebku ne določa nikakršne lastnosti, temveč modificira celoten stavek; itd.

Po Toporišiču je 'ne' torej členek. Vendar po Toporišiču ni prav najbolj jasno kaj naj bi bili členki. Mednje spadajo zelo različne besedice - tipično tiste, za katere ni jasno, kam jih uvrstiti :). Ker ni jasno, kaj naj bi členki bili (mednje spadajo tako tipični prislovi, recimo 'verjetno', 'morda', 'baje', kot tipični vzkliki, recimo 'hvala bogu', 'kakopak' itd.), bi jaz mednje ne postavil besedice 'ne', saj je za 'ne' dokaj jasno kaj predstavlja. Malo bolj jezikoslovno gledano, bi lahko rekli, da se 'ne' nahaja v predelu stavka, kjer se pojavljajo prislovi in da je zato, če že kaj, verjetno bližje prislovom. Resnici na ljubo obstajajo med 'ne' in prislovi tudi številne razlike, tako da bi tudi za takšno klasifikacijo hitro našli protiargumente.

Najlaže bi bilo reči, da je 'ne' nikalnica in da obenem ni del kake večje skupine besed. To vsekakor je dobra klasifikacija, saj se nikalnice obnašajo na poseben način v verjetno kar vseh jezikih. Glede na položaj in obnašanje v stavku oz. v skladnji naspločno in njene slovnične ter pomenske lastnosti pa bi lahko rekli, da so nikalnice prislovne besede.

Seveda pa lahko zadnja dva odstavka tudi ignorirate. Še posebej, če odgovor rabite v šoli, ali kjerkoli že morate prebirati vadnice in Slovensko slovnico, saj se je v takih primerih najpametneje držati knjige, v knjigi pa (kakor mi je uspelo razbrati) piše, da je 'ne' členek.

(maj 2005)


© 1998-2004, ŠUSS