Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.4, november 2004

Kako se tvorijo števila višja od 999 miljard

Ključne besede: števila, štetje, miljarda, bilijon, trilijon, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000328.html]

Prelistal sem nekaj vaših strani na internetu, vendar nisem našel opisa štetja v našem jeziku. Tako sem imel danes primer, ko sem moral ugotoviti, kako se pišejo in izgovarjajo številke večje od 999 milijard.

Ugotovil sem naslednje:
1 ena
10 deset
100 sto
1,000 tisoč
10 na 4 deset-tisoč
10 na 5 sto-tisoč
10 na 6 milijon
10 na 7 deset milijonov
10 na 8 sto milijonov
10 na 9 milijarda
10 na 10 deset milijard
10 na 11 sto milijard
10 na 12 bilijon
10 na 13 deset bilijonov
10 na 14 sto bilijonov
10 na 15 tisoč bilijonov
10 na 16 deset-tisoč bilijonov
10 na 17 sto-tisoč bilijonov
10 na 18 trilijon

Nisem sicer popolnoma prepričan da sem pravilno štel, vendar je dokaj blizu. Morda bi še koga zanimal tak podatek ali pa celo še večje številke kot kvadriljon in xx milijon.

Nekam dolgo je trajalo za ta odgovor, ampak--kako bi rekel--Šuss ne dela več. Vprašanje tudi ni najlažje in odgovor je zgolj približen. Težko je bilo najti vir, kjer bi pisalo kaj več o tem problemu. Pogledali smo v nekaj matematičnih priročnikov, logaritemske tablice ... na koncu pa smo se vprašanja lotili po običajni poti, pogledali smo v Slovar slovenskega knjižnega jezika. Tam smo našli (poleg milijona seveda) spodaj navedena gesla:

milijarda -e ž - tisoč milijonov
bilijon -a m - milijon milijonov: mnogo bilijonov let
trilijon -a m - mat. tretja potenca milijona
kvadrilijon -a m - mat. četrta potenca milijona
kvintilijon -a m - mat. peta potenca milijona

Kaže torej, da je - sledeč SSKJ - vaš sistem pravilen. V SSKJ torej najdemo geslo 'milijarda', ne pa višjih potenc: bilijarda, trilijarda ...

Pa še to: 'deset tisoč' in 'sto tisoč' po veljavnem pravopisu pišemo narazen.


© 1998-2004, ŠUSS