Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.3, september 2006

Kako pišemo tuja zemljepisna imena

Ključne besede: pravopis, slovenščina, velika začetnica, zemljepisna imena, toponimi

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000406.html]

Franc Marušič

Ali pišemo "andsko gorovje" in "amazonsko porečje" z veliko, ali z malo začetnico?

Lepo pozdravljeni
Po slovenskem pravopisu pišemo zemljepisna imena (torej "tekoče vode, morske tokove, prekope, slapove, jezera, morja, oceane", "vzpetine, doline, nižine, katastrske enote in njihove skupine, gozdove, puščave, jame") z veliko začetnico. Četudi tipa geografskih enot, ki jih omanjate nista zapisana v pravopisu, bi pravopisno pravilo logično veljalo tudi zanju. Ideja za tem pravopisnim pravilo je, da se zemljepisna imena, imena točno določenega prostora (karkoli že ta točno določen prostor je), enači z osebnimi imeni, imeni točno določene osebe, in torej oboje zapisuje z veliko začetnico.

Oba vaša primera, tako 'A/andsko gorovje' kot 'A/amazonsko porečje', poimenujeta točno določen prostor/kraj, vprašanje je le, ali sta to tudi imeni točno določenega prostora. Na to vprašanje vam ne morem v celoti odgovoriti. Vsak točno določen kraj lahko poimenujemo na nešteto možnih načinov, ki bodo vsi po vrsti poimenovali točno ta kraj/prostor in nič drugega, zato kateregakoli poimenovanja točno določenega prostora ne moremo oklicati za ime. Naj razložim o čem govorim s primerom. Ljubljano bi prav lahko klicali tudi 'največje mesto v Sloveniji', 'prestolnica Slovenije', 'mesto med Rožnikom in Golovcem', 'mesto ob srednjem toku Ljubljanice', 'mesto na križišču petega in devetega evropskega koridorja', 'mesto med Šmarno goro in Krimom', 'mesto na severu Ljubljanskega barja' in tako naprej v nedogled. Edinstvenost stvari, ki jo neko poimenovanje poimenuje, še ne prinese statusa imena. Kaj ime je, je v bistvu rahlo prekomplicirano vprašanje, da bi ga skušal odgovoriti tu, naj le povem, da je na ime obišajno vezana stalnost in obča sprejetost poimenovanja, da torej ime uporabljajo vsi in da se obenem vsi uporabniki strinjajo, da je to res ime.

Torej se moramo vprašati, ali je 'A/andsko gorovje' res ime gorovja v Južni Ameriki. Moj prvi odgovor bi bil ne, saj se to gorovje imenuje preprosto 'Andi', tako kot imamo tudi 'Alpe' in 'Himalajo', na pa 'Alpskega' ali 'Himalajskega gorovja'. Tu lahko dodam, da sem takšno poimenovanje sicer že videl, četudi morda ne ravno za Ande. Pogledal sem v korpusu Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html), kjer se nahajajo poleg 'Andskega gorovja' še osamljeni primeri 'chiapaško gorovje', 'afganistansko gorovje', 'Krnsko gorovje', '[P]amirsko gorovje', '[P]irenejsko gorovje', 'Nubsko gorovje', '[U]ralsko gorovje', 'kavkaško gorovje', '[A]ndsko gorovje', 'Rodopsko gorovje', 'Brookovo gorovje' in pa seveda mnogo pojavitev 'Skalno gorovje' (kjer je velika začetnica v oglatem oklepaju, je bila beseda na začetku stavka, velika začetnica pa zato ne označuje nujno zemljepisnega imena oziroma piščevega namena tretirati poimenovanje kot lastno ime). Od navedenih primerov sta le zadnja dva primera jasni imeni (kakor mi je uspelo ugotoviti, je Brookovo gorovje na Antarktiki, Skalno gorovje pa je na zahodu ZDA). Nubsko gorovje sem običajno videl poimenovano kot 'Nubske gore', za 'chiapaško gorovje' še nisem slišal, se pa očitno nahaja v mehiški pokrajini Chiapas. Enako velja za 'afganistansko gorovje', ki je verjetno le vrstno poimenovanje, pač neko gorovje v Afganistanu. 'Krnsko gorovje' je rahel misterij, ostala poimenovanja pa se podobni konstrukti kot vaše 'Andsko gorovje', saj se, kolikor jaz vem, našteta gorovja imenujejo 'Pamir', 'Pireneji', 'Ural', 'Kavkaz' in 'Rodopi'.

Ugibam, da ljudi privlači takšno dolgo poimenovanje, saj hočejo v imenu povedati, da je to, o čemer govorijo, gorovje in ne kaj drugega, verjetno računajoč na nevednost bralcev. Po drugi strani takšna dvojna poimenovanja poznamo in jim v nekaterih primerih celo dajemo status imena, recimo 'Atlantik' in 'Atlantski ocean' (slednji je v Novi besedi napisan 47-krat z veliko začetnico in le 1-krat z malo), 'Jadran' in 'Jadransko morje' (Nova beseda ima le vnose z veliko začetnico), 'Julijci' in 'Julijske Alpe' pa še kaj bi se našlo. Imamo seveda tudi primere dvojnih poimenovanj, kjer je neimenski status daljšega poimenovanja ravnotako očiten, recimo 'Azija' in 'azijska celina' (v Novi besedi ima vseh 9 pojavitev malo začetnico, enako velja tudi za druge celine), ali 'Dolenjska' in 'dolenjska regija' (tu bi se morda dalo ugovarjati, da se poimenovanji ne nanašata na eno in isto stvar, saj 'dolenjska regija' označuje ekonomsko-politični pojem raje kot zemljepisno enoto).

Torej, ugovor, da 'andsko gorovje' ni ime in se zato ne more pisati z veliko, deluje smiselen (saj podvajanje poimenovanj res ni smiselno). Tudi, če bi rekli, da je 'andsko gorovje' nekaj drugega kot 'Andi', in tako skušali opravičiti spremembo poimenovanja, se novotvorbe ne bi pisalo z veliko, saj potem novo poimenovanje ne bi več označevalo neke točno določene enote oz. ne bi bilo jasno katero enoto (no, odvisno, kaj bi se odločili, da bi vam to novo poimenovanje pomenilo). Po drugi strani še vedno lahko rečete, da ima za vas 'Andsko gorovje' status imena tega gorstva, ali pa da hočete s tem poimenovanjem zajeti neko drugačno točno določeno zemljepisno enoto. V slednjem primeru imaste vse razloge, da 'Andsko gorovje' zapisujete z veliko začetnico.

Podobna vprašanja se postavijo pri zvezi 'A/amazonsko porečje', saj to ni pravo ime. Takšna regija ne obstaja v zavesti ljudi, temveč je le geografski konstrukt. Lahko pa bi tudi rekli, da se porečja običajno poimenuje z imenom reke na desni strani samostalnika 'porečje', torej 'porečje Amazonke' (kjer se znova postavi vprašanje velike začetnice na prvi besedi). Tu vam odgovora res ne znam dati. Zdi se da kakšne zares ustaljene rabe ni. V korpusu Nova beseda sem našel le tri primere takega poimenovanja, v dveh primerih je bila začetnica mala, v enem pa velika ('Donavsko porečje'). Se pa zdi, da je ustaljeno poimenovanje res z imenom reke na desni in da se v tem primeru beseda 'porečje' piše z malo, torej 'porečje Soče', 'porečje Amazonke'. Naj ponovim, zdi se, da velika začetnica ni potrebna, četudi ne bom rekel, da je ne smete uporabiti. Odvisno kako občutite imenskost vašega poimenovanja.

Drugi možni ugovor proti pisanju velike začetnice pa je bolj vezan na konkretno rabo tega poimenovanja. Zdi se, da lahko z 'amazonsko porečje' imenujemo tudi tip porečja (prostrano območje deževnega gozda z ogromnimi rekami / porečje z enako favno in floro kot jo najdemo v porečju Amazonke ali kaj podobnega) ali pa le nedifinirano območje v severnem delu Južne Amerike (severni Južni Ameriki), ko to ni več ime točno določenega prostora in bi se torej moralo pisati z malo. Tu se morete vprašati sami, kaj natančno poimenujete s tem izrazom, in na podlagi odgovora odločiti, ali si poimenovanje res zasluži veliko začetnico. Enak ugovor lahko najdemo tudi za Andsko gorovje.

Se več o velikih začetnicah in zemljepisnih imenih lahko najdete tudi v našem arhivu, recimo v odgovorih:

Kako se piše 'Bližnji vzhod'
Kako se piše 'Ptujske Toplice'
Kako se piše 'cerkev sv. Marije Alietske'
Kako se piše 'Babna Gora'?

(maj 2005)


© 1998-2004, ŠUSS