Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.1, marec 2005

Kaj je bonsai

Ključne besede: majhno drevo v lončku, bonsai

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000344.html]

Nikjer ne najdem pomena za majhno drevo v lončku (bonsai).

Bonsai? V čisto nobenem slovarju ga ni.

Pošiljam vam podatke iz treh slovarjev. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je iskana berseda zapisana s končnim -j:

bonsaj -a m (a) vrtn. v posodi gojeno miniaturno drevo ali grm: posaditi bonsaj

Veliki slovar tujk Cankarjeve založbe (2002) pravtako zapisuje besedo kot 'bonsaj', pripiše ji skoraj identičen pomen kot SSKJ ("v posodi gojeno miniaturno okrasno drevo"), dodaja pa še izvor besede. Beseda menda prihaja iz japonščine, sestavljena pa je iz delov 'bon' ("skleda", "lonec") in 'sai' ("saditi", "zasaditi").

Po slovarju Webster's New World Dictionary sodeč ima beseda 'bonsai' v angleščini še dodaten pomen, namreč poleg drevesa beseda lahko zaznamuje tudi tehniko, s katero tako drevo vzgojimo, oziroma umetnost/veščino vzgajanja tovrstnih dreves. Webster's New World Dictionary on PowerCD:

bonsai 1. the art of dwarfing and shaping trees and shrubs in shallow pots by pruning, controlled fertilization, etc. 2. pl. bonsai such a tree or shrub Etymology: [Jpn bon, lit., basin or pot + sai, to plant]
(C)1995 Zane Publishing, Inc. (C)1994, 1991, 1988 Simon & Schuster, Inc.

Čeprav SSKJ in Veliki slovar tujk takega pomena za slovenščino ne beležita, se zdi, da ima tak pomen beseda morda tudi pri nas, vsaj v bolj specializiranih cvetličarskih krogih. Recimo v knjigi Sobne rastline (leta 1982 v slovenščini izdani pri zagrebški založbi Globus) je ta izraz že uporabljen tudi s tem pomenom, torej pomenom tovrstne tehnike gojenja miniaturnih dreves. Naj povem še to, da je v isti knjigi uporabljan zapis 'bonsai', ne 'bonsaj'. Ob pregledu slovenskih internetnih strani s to tematiko najdemo tako zapis 'bonsai' kot 'bonsaj'.

Izbrane spletne strani z informacijami o bonsaju (vir: www.google.com):
http://www.bonsaiweb.com
http://www.hav.com/bonsai
http://www.bonsai.org (stran je v nemščini)

Kot vidite, si lahko kakšno miniaturno drevo tudi kupite, če se vam zdi, da bi bilo gojenje preveč utrudljivo in zamudno.


© 1998-2004, ŠUSS