Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.4, december 2008

Slovenski prevod angleške besede 'slide'

Franc Marušič

Ključne besede: slovenščina, slide, diapozitiv

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000489.html]

Zanima me, ali obstaja slovenska ustreznica za besedo SLIDE (nanašajoč se na računalniške projekcije).

V angleško-slovenskem slovarju je edini prevod, ki bi deloma ustrezal pomenu, diapozitiv. SLIDE se mi zdi za slovensko rabo neustrezna predvsem zaradi razlike med pisavo in izgovorom, poslovenjeni zapis slajd pa je še hujša spakedranščina. Nekateri uporabljajo tudi besedo PROSOJNICA. Sicer je to prvotno predvsem folija za projiciranje, računalniška stran, ki jo preslikamo na steno, pa res ni prosojna. Morda bi bil glede na angleški pomen ustreznejši prevod DRSNICA (beseda ima sicer po SSKJ že drug, a malo znan pomen) ali DRSLJIVKA.

Minili sta ze vec kot dve leti ... žal. Odgovor je bil napisan že kar nekaj časa, vendar z njim nismo bili prav zadovoljni. Ker smo ugotovili, da ga verjetno ne bomo šli več spreminjat, vam ga pač pošiljamo, žal šele sedaj.

Ker obstaja slovenski prevod Microsoftovega Powerpointa - programa, za sestavljanje računalniških projekcij, velja pogledati, kako so to prevedli oni. Če prav razumem, se celotni prikazovani niz imenuje 'predstavitev', posamezna slika pa 'diapozitiv'. Očitno so prevajalci slovenskega Powerpointa angleški 'slide' prevedli v 'diapozitiv', kar 'slide' vsekakor je. Postavi se sicer vprašanje, ali je 'slide' samo diapozitiv ali še kaj drugega. Angleško-angleški spletni slovar dosegljiv na naslovi http://dictionary.reference.com/ ima v geslu 'slide' navedenih precej pomenov. Pomen, ki zajema 'diapozitive', je šele šesti: 'An image on a transparent base for projection on a screen.' Prvi naveden pomen je sicer rahlo prespecializiran, da bi ga bilo smiselno postavljati kot prvega, a kakorkoli že, prvonaveden pomen je 'objektno stekelce', to je tisto stekelce na katerega damo preparat, ga pokrijemo s krovnim stekelcem in vse skupaj postavimo pod mikroskop.

Random House Dictionary:
- a single transparency, object, or image for projection in a projector - Photog. a small positive color transparency mounted for projection on a screen or magnification through a viewer.
- a usually rectangular plate of glass on which objects are placed for microscopic examination
- an object intended to slide

Webster's New World Dictionary
- Something that works by sliding; part that slides or is slid on
---

Angleško poimenovanje računalniških projekcij je sicer res istozvočno poimenovanju diapozitivov, a je tu treba dodati, da je angleški 'slide' še marsikaj drugega in da beseda ni tako specializirana kot slovenska beseda 'diapozitiv'. Po drugi strani bi se lahko trdilo, da je slide kot del računalniške predstavitve dejansko nadomestil diapozitive, ki so jih včasih uporabljali pri predavanjih, oziroma, da dandanes ljudje namesto diaprojekcij svoje digitalne fotografije vtaknejo kar v računalniško predstavitev, tako da je vsak slide dejansko le ena slika oziroma točno to, kar je včasih bil diapozitiv. Tako da ni s takšnim prevodom dejansko nič narobe. Žal vam ne morem podati kakršnekoli ocene o pogostosti diapozitivov pri predavanjih, ker res nimam občutka. Vem, da so se uporabljali, a ne vem kako pogosto. To rabo poznam, vendar sem jih sam uporabljal izključno za kazanje slik.

Prevajalci OpenOffica so očitno sledili drugačni logiki, saj je (vsaj v različici 2.2) "slide" poimenovan prosojnica. Računalniške predstavitve so pač zamenjale tako diapozitive kot prosojnice, zato se tudi to poimenovanje zdi smiselno.

Očitno imamo sedaj dve slovenski besedi, 'diapozitiv' in 'prosojnica', od katerih pa je zaradi večje popularnosti Microsoftovih programov 'diapozitiv' verjetno bolj razširjena. Katera je boljša? Po nekakšni logiki sledenja večinskim vzorcem bi ustreznica 'diapozitiv' morda bila najbolj smiselna, nikakor pa ne moremo reči, da je edina pravilna ali boljša zaradi kakšnega drugega vzroka. Po logiki iskanja čimbolj slovenskih besed, bi kdo lahko ugovarjal besedi 'diapozitiv', češ da ni prava slovenska beseda (dejansko je že tako pogosta, da je takšen ugovor rahlo butast, pa tudi bolj formalno gledano lahko njeno našost potrdimo z nahajanjem v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Če bi že ravno iskali še kakšno tretjo možnost (četudi to res ni več smiselno), bi možnosti verjetno bile še 'stran', 'slika', 'kompozicija', 'prizor', 'slikca'/'sličica' ...

Vi možnosti 'diapozitiv' niti ne komentirate, 'prosojnica' pa vas moti, češ da prvotno pomeni nekaj drugega in da računalniška slika ni na enak način prosojna, kot prosojnica. Kar očitate 'prosojnici' načeloma velja tudi za 'slide'/'drsnico', ali računalniška slika morda kam drsi? 'Diapozitiv' ni sestavljena beseda in je zato ne moremo razbiti in razumeti preko sestavljanja posameznih koščkov, je pa res, da v slovenščini že ima ustaljen pomen, ki bi nam lahko bil ravnotako moteč.

Angleško govoreči svet ima precej manj težav z dodajanjem novih rab ustaljenim besedam oz. z menjanjem glavnega pomena besedam. In priznati moram, da mi ni povsem jasno, zakaj imamo s tem toliko problemov mi. Precej besed je večpomenskih in ker smo nanje navajeni, njihovih podobnosti pogosto sploh ne opazimo. Vilice so recimo tako del bicikla kot del jedilnega pribora, pa tudi inštrument za uglaševanje. Res so si vse v nečem podobne, vendar bi bilo morda vilice na biciklu (sledeč pomenskim razmerjem) zaradi velikosti bolj smiselno poimenovali vile.

Če se vrnem k vašim predlogom, sem hotel dodati, da ni jasno, zakaj bi morali slovensko besedo prevesti ravno po angleškem vzorcu ubesedenja tega pojma, torej iz 'slide' v 'drsnica'. Zakaj bi morali prevesti ravno njen "originalni" pomen 'drsnosti' (ki se je verjetno že davno izgubil), ne pa kakega od njenih sopomenov, recimo 'diapozitiv' ali 'prosojnica' (ali objektno stekelce).

Žal vam ne morem pritrditi, da je 'prosojnica' nesmiselna beseda, in da bi bilo bolje najti kako drugo besedo. Prevajanje oz. takšno iskanje novih besed je smiselno, če je nova beseda bolj sporočilna, če iz nje lažje ugotovimo, o čem je govor oz. kaj je njen pomen (pa še to je smiselno le, če besede še niso ustaljene). Če njena besedotvorna sestava (manjši deli besede ali pa kar beseda sama) pomaga pri ugotavljanju njenega pravega pomena.

V tej luči moram priznati, da mi 'prosojnica' precej lažje pomeni sliko računalniške projekcije kot pa 'drsnica' (ki bi bla prej kaka majhna priprava, katere poglavitni del bi bila kaka drsna plošča itd. - recimo miška, ki deluje na drsenje, na prenosnih računalnikih - ali kaj podobnega, če že ne to, kar naj bi bila po SSKJ) ali pa 'drsljivka' (ki bi bila prej kaka plošča s katero bi drsali ...). 'Prosojnica' je sicer izvorno in pomensko res nekaj prosojnega, a je obenem tudi predstavitvena enota, pomagalo pri predstavitvah ... to pa je ravno pomen, ki bi ga morala imeti posamezna stran računalniške predstavitve.

Enako velja za 'diapozitiv'. Izvorno je to res le slika v točno določenem formatu, a je lahko tudi enota predstavitve. Kot rečeno so v določenem obdobju (pred množično uporabo računalnikov za predstavitve) predavanja potekala s pomočjo diaprojektorjev. Med diasi pa so se znašli tudi kaki grafi itd. Ker so računalniške predstavitve nadomestile točno to rabo diapozitivov (, ki je tudi raba prosojnic), ne bi bilo prav nič narobe, če bi strani rekli 'diapozitiv' ali 'dias' oziroma 'prosojnica'.

Torej, moj odgovor bi bil, da je trenutni Microsoftov prevod 'diapozitiv' za besedo 'slide' morda rahlo nenavaden (meni je diapozitiv res samo tip fotografije), a še vedno smiseln, podobno, kot je smiselno 'slide' imenovati 'prosojnica', kar je prevod v OpenOfficu.

(junij 2007)


© 1998-2008, ŠUSS