Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.2, junij 2008

Sklanjanje dvodelnih ženskih imen

Neva Marc

Ključne besede: slovenščina, dvodelna imena, sklanjanje imen

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000469.html]

mene pa zanima, kako se sklanjajo dvodelna ženska imena ( anamarija, ana marija, ana-marija)?

Sprašujete nas o sklanjanju dvodelnih ženskih imen. Najprej bom na kratko spregovorila o zapisu imena. Torej, če zapišemo 'Ana Marija' imamo opravka z dvodelnim ženskim imenom, sestavljenim iz dveh samostojnih imen in sicer 'Ana' in 'Marija', ki imata v izgovoru vsaka svoj poudarek, če pa zapišemo 'Anamarija' imamo opravka z enim imenom oziroma z enodelnim imenom, ki ima kot celota le en poudarek. Zapis 'Ana-Marija', ki ste ga v vprašanju uporabili vi, pa se v slovenskem jeziku ne uporablja. Takšen zapis je najverjetneje tujega izvora. In prav zato bi bilo najbolje, če bi vedeli kako to ime izgovarjamo in sklanjamo v originalnem jeziku. Po mojem mnenju bi pri taki obliki imena sklanjali samo drugi del, torej 'Ana-Marija, Ana-Marije, Ana-Mariji, Ana-Marijo, Ana-Mariji, Ana-Marijo'.

Pri sklanjanju imena 'Anamarija' nimamo težav, saj gre za enodelno ime z enim samim poudarkom in se ga sklanja "normalno" po prvi ženski sklanjatvi, torej 'Anamarija, Anamarije, Anamariji, Anamarijo, Anamariji, Anamarijo'. Statistični urad Republike Slovenije nam posreduje podatke, da je najpogostejše dvojno žensko ime 'Ana Marija', s katerim je v Sloveniji poimenovanih več kot tisoč tristo žensk (več kot petsto krat se pojavita tudi imeni 'Marija Ana' in 'Marija Magdalena'). Pri sklanjanju dvodelnega imena 'Ana Marija', pa je potrebno sklanjati oba dela (obe imeni), saj celotno ime sestoji iz ujemalnih besed, ki se same lahko sklanjajo (samostalnik + samostalnik). Oba dela tega dvodelnega ženskega imena se potemtakem lahko sklanjata po prvi ženski sklanjatvi, torej Ana Marija, Ane Marije, Ani Mariji, Ano Marijo, Ani Mariji, Ano Marijo'.

Napotki za sklanjanje teh treh oblik imena, ki so zapisani zgoraj, najbolj zadoščajo pravilom slovenske slovnice in pravopisa hkrati pa ne moremo trditi, da so samo te oblike možne. Na internetu najdemo tudi drugačne oblike sklanjanja, recimo 'Anomarijo', 'Anemarije', 'Ano-Marijo', 'Ana Marijo' itd., kar nam pokaže, da obstaja več oblik sklanjanja, katerim pa samo nahajanje na internetu ne podeli takoj tudi pravilnosti. Dejansko se moramo prav pri oblikah najdenih na internetnih straneh vprašati o njihovi pravilnosti, saj na internet zaide marsikaj skupaj s številnimi napakami. Vsekakor je najpravilnejši tisti zapis imena, ki ga uporablja imetnik imena sam. Tak zapis se verjetno nahaja tudi v njegovih/njenih dokumentih. Seveda ima lastnik imena lahko tudi svoj specifičen način izgovarjanja imena, kar posledično vpliva tudi na sklanjanje imena, tako da je razprava o pravilnosti sklanjanja (dvodelnih) imen rahlo odveč, dokler ne vemo kako se ime sploh izgovarja oziroma zapiše. O lastništvu imen smo pisali že v številnih drugih odgovorih. Nekaj tega si lahko preberete v spodaj olinčenih odgovorih

(december 2006)

Odgovor je nastal pri predmetu Jezikovnosvetovalni seminar na Univerzi v Novi Gorici

Glej tudi: Kako se naglasi ime 'Aleš' in priimek 'Ferme'.

Glej tudi: Kako se sklanja ime 'Luka'.


© 1998-2008, ŠUSS