Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.3, september 2006

Prevod besede 'empowerment'

Ključne besede: slovenščina, empowerment, avtorizacija

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000401.html]

Franc Marušič

Prosim vas, da mi pomagate pri prevodu besede empowerment (angl.). kolegica pravi, da je ustrezen prevod oponomočiti, jaz se s tem ne strinjam (opomočiti mogoče).

Lepo pozdravljeni
Po spletnem slovarju (http://www.dictionary.com) samostalnik 'empowerment' pomeni "the act of conferring legality or sanction or formal warrant [syn: authorization, authorisation]", torej nekaj na temo 'avtorizacija', 'dodelitev moči/pravic'. Glagol 'empower' ima po istem viru pomen "To invest with power, especially legal power or official authority [syn: authorize]. / To equip or supply with an ability; enable: "Computers... empower students to become intellectual explorers".", kar bi bilo zopet nekaj na temo 'avtorizirati', 'dati/dodeliti moč/pravice', 'omogočiti' ... zraven je še dodano, da je izraz že star (že vsaj iz 17 stoletja).

Pogledal sem še v nekaj drugih slovarjev za glagol 'empower':
"to invest with authority, authorize."
"to enable or permit."
"to give (someone) the legal authority or the power to do something; Voting for Democrats empowers their liberal agenda."

Slovenske ustreznice glagola 'empower' bi tako bile: 'avtorizirati', 'omogočiti', 'dodeliti moč/pravice', 'dopustiti', 'dovoliti', kaj drugega mi ne pride na misel. Poskus sestaviti besedo na osnovi pridevnika 'močan' (oz. samostalnika 'moč') da sledeče rezultate: 'pomočniti', 'omočiti', 'omočniti' ... Od teh deluje zadnja edina v redu oz. se zdi se, da je celo razumljiva (ostale ne delujejo najboljše ali pa so uporabljene že za kak drug pomen).

Iz zbranih predlogov za glagol 'empower' lahko tvorimo naslednje samostanike (ker vidski status angleškega samostalnika ni znan, navajam pri vsakem samostalniku vsaj dve možnosti, eno za dodeljevanje pravic in drugo za dodelitev pravic):
avtorizacija/avtoriziranje
omogočnitev/omogočitev/omogočanje
dodelitev/dodeljevanje pravic oz. moči
podelitev/podeljevanje pravic oz. moči
omočnitev/omočnjevanje

<

Lahko vam dodam še svoje osebno mnenje, da sta od vseh najbolj razumljivi možnosti 'dodelitev ...' in 'avtorizacija'.

Upamo, da vam bo odgovor kakorkoli koristil. Žal vam kaj drugega ne bi znal napisati.

(maj 2005)


© 1998-2004, ŠUSS