Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.1, april 2004

Izvor besede 'špedicija'

Ključne besede: špedicija, spedicija, izvor besed, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000302.html]

Prosil bi za pojasnilo in izvor besede ŠPEDICIJA - ŠPEDITER

Za začetek sem pogledal v Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ki je poln zanimivih in uporabnih definicij:

špedicija tudi spedicija -e z (i) delovna organizacija, ki v domačem in mednarodnem prometu opravlja posle v zvezi z odpravo, odpravljanjem blaga, tovora: predstavniki špedicije / mednarodna špedicija // dejavnost te delovne organizacije: špedicija blaga; podjetje za špedicijo

V spodnjem geslu se prvi dve različici besede razlikujeta v naglasu (na drugem ali tretjem zlogu, enako velja za drugi par (3. in 4. različica))

špedicIjski tudi špedIcijski tudi spedicIjski tudi spedIcijski -a -o prid. (i; i) nanašajo? se na špedicijo: špedicijski stroški / špedicijska pogodba

špediter tudi spediter -ja m (e) 1. delovna organizacija, ki v domačem in mednarodnem prometu opravlja posle v zvezi z odpravo, odpravljanjem blaga, tovora: uvoznik je sklenil pogodbo s špediterjem / selitev je opravil špediter 2. v nekaterih deželah lastnik špedicije: njegov oče je špediter

Verbinčev slovar tujk pravi naslednje:
spedicija -e ž (ital. spedizione iz spedire poslati) 1. prevoz, odprava, odprema, (raz)pošiljanje blaga, 2. prevozništvo, odpravništvo (podjetje);

spedicijsk-a -o prevozen (-i stroški), prevozniški, ki se tiče spedicije.

spediter-ja m (nem. Spediteur iz ital.) prevoznik odpravnik špedicija –e ž, špediter –ja m [iz ital.] gl. spedicija, spediter

Iz Slovarja tujk je približen izvor že razviden; tako kot veliko prevzetih besed je tudi ta do slovenščine prišla prek nemščine. Za natančnejši izvor pa je treba pogledati v temu namenjeni slovar. Slovenski etimološki slovar (SES) Marka Snoja ima geslo 'špedicija', kar je drugače od Slovarja tujk, ki ima kot glavno geslo 'spedicija'. Sledi približen navedek gesla iz SES. Snoj pravi, da je beseda 'špedicija' povzeta in prilagojena prek nemške 'Spedition' iz italijanske 'spedizione' s pomenom "špedicija" oz. sprva "prevoz, odprava". To se je razvilo iz latinske besede 'expeditio' s pomenom "pohod, vojni pohod", ta pa je izpeljanka iz latinske 'expedire' s pomenom "pripraviti na bojni pohod", izvorno pa "osvoboditi, odstraniti okove". Ker je tudi razlaga besede 'ekspedicija' zelo zanimiva, bom povzel še to geslo: 'ekspedicija' prevzeto iz latinščine prek nemščine. Latinska beseda 'expeditio' pomeni "vojaški pohod, odprava", kar je izpeljanka iz glagola 'expedire' "razvezati, osvoboditi, pustiti oditi". Latinski glagol je prvotno pomenil le "odstraniti okove z nog", saj je sestavljen iz 'ex' "iz" in glagola, nastalega iz latinske 'pedica', s pomenom "okovi". 'Pedica' je izpeljanka iz latinske 'pes', ki pomeni "noga".


© 1998-2004, ŠUSS