Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.1, marec 2006

Kako pisati imena ulic?

Ključne besede: pravopis, slovenščina, imena ulic, krajevna imena

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000380.html]

Sem v dilemi v zvezi z pisanjem imen ulic. Ime ulice verjetno spada po naselbinsko ime, kjer se vse piše z veliko, razen besede vas, mesto, selo, trg, naselje. Kako je potem pravilno: Ulica Heroja Zidanška ali Ulica heroja Zidanška, Cesta XIV. Divizije ali Cesta XIV. divizije, Ulica Bratov Greifov ali Ulica bratov Greifov, Ulica Generala Maistra ali Ulica generala Maistra, itd. Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

Imena ulic spadajo med nenaselbinska imena, pri katerih po pravilu pišemo z veliko začetnico le prvo sestavino, neprve pa samo, če so tudi same lastna imena. V vaših primerih občnoimenske sestavine (heroja, divizije, bratov, generala) torej pišemo z malo začetnico.

Mimogrede še tole: poimenovanje naselbinsko/nenaselbinsko ime očitno ni najbolj posrečeno, saj niste prvi, ki je zaradi njega zašel v dilemo -- Slovenski pravopis namreč kot naselbinska imena razume le imena naselij, mest, krajev, trgov, vasi ipd., ne pa tudi njihovih delov (čeprav so tudi ti naseljeni ...) oz. večjih enot (pokrajin, držav itd.).

Napisano: 24. 4. 2003


© 1998-2004, ŠUSS