Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.2, junij 2004

Kaj je inundacija

Ključne besede: inundacija, povodenj, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000315.html]

Prosim če mi poveste, kaj je to INUNDACIJA?

Po Verbinčevem Slovarju tujk beseda 'inundacija' pomeni 'povodenj, poplava', izhaja pa iz latinskega inundatio (z istim pomenom).


© 1998-2004, ŠUSS