Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.1, marec 2005

Velika začetnica pri imenih bolezni

Ključne besede: svojilni pridevnik, imana bolezni, velika začetnica, downov, parkinsonova, pravopis, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000341.html]

Franc Marušič in Rok Žaucer

Zanima me, kakšen je trenuten trend pri pisanju pridevnikov na -ev/-ov izpeljanih iz osebnih imen, ko ti določajo vrstnost nečesa. Pravopis sicer dopušča obe možnosti, vendar me zanima dejanska raba v medijih in zdravniški praksi, predvsem za bolezni, kot sta recimo Downov/downov sindrom, Parkinsonova/parkinsonova bolezen.

Instant indikacijo za tovrstne podatke dobimo z uporabo SAZU-jevega javnodostopnega besedilnega korpusa Nova beseda: http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html

Korpus Nova beseda je sestavljen iz 48 miljonov besed, ca. 98% iz časnika Delo med leti 1998 in 2001. Korpus torej ni uravnovešen, saj predstavlja skoraj izključno rabo v Delu, znotraj enega in istega časnika pa bi pričakovali precejšnje poenotenje sicer morda bolj raznolike rabe posameznih novinarjev, saj ima lektorska služba verjetno glede tovrstnih zadev neko "uzakonjeno" politiko.

Iskanje niza 'downov*' v Novi besedi nam da 108 zadetkov, od tega 10 z malo začetnico, ostalo z veliko začetnico. Vse pojavitve so iz časnika Delo.

Parkinsonova bolezen se pojavlja v obeh oblikah (161 zadetkov za iskani niz 'parkinson*'), takole na oko bi rekel, da precej izenačeno, morda z rahlo prednostjo zapisu z malo začetnico. Beseda 'parkinsonizem' se pojavlja samo z malo začetnico.

V Delu se torej izraza, po katerih sprašujete, pojavljata v obeh zapisih. "Neodločenost" v Pravopisu se torej na tej točki očitno sklada z dejansko rabo. Delovo rabo za še razne druge tovrstne pridevnike si lahko prek interneta pogledate sami.

Za rabo iz zdravniške prakse mi podatki niso na voljo. En način za strokovno rabo je seveda pregled zadetkov s ključnima besedama 'downov*' in 'parkinson*' v knjižničnem katalogu Cobiss (http://cobiss.izum.si), kjer izberite "vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB.SI", da zajamete kar najširše možno polje. Med zadetki pa boste morali iti od primera do primera, saj Cobissov iskalnik menda ne loči med veliko in malo začetnico iskane ključne besede.


© 1998-2004, ŠUSS