Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.3, september 2008

Kaj je pedigre

Ključne besede: slovenščina, pomen besed, pedigre

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000472.html]

Moj profesor zelo rad uporablja besedo PEDIGRE, jaz pa ne vem kaj to pomeni. Primer njegove povedi bi bil: "V Angliji ima historična demografija seveda že močan zgodovinski pedigre."

Prebrskala sem že mnogo slovarjev, a odgovora nisem našla nikjer.

res je, da besede 'pedigre' ne najdemo npr. v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, vendar se je ta slovar oziroma zvezek 'Ne-Pren', ki bi potencialno lahko vseboval 'pedigre', pripravljal še globoko v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (izšel je 1979). No, dejansko je res, da so avtorji tega slovarja besedo 'pedigre' očitno že takrat zabeležili, niso pa je uvrstili v slovar (morda zaradi premajhne razširjenosti, zaradi neslovenskega izvora ...); to namreč vidimo po tem, da besedo (sicer v zapisu 'pedigree') najdemo v priročniku 'Besedišče slovenskega jezika: po kartoteki za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika' (ZRC SAZU, 1987) (ta priročnik podaja zgolj spisek besed, ki so jih ob pripravi gradiva za Slovar slovenskega knjižnega jezika zbrali, niso pa besede razložene; dostopen je tudi na spletu http://bos.zrc-sazu.si/index.html).

Ker besede 'pedigre' ni v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in ker se zdi tujka, se za njen pomen splača pogledati v kak (novejši) slovar tujk. Navajam geslo iz Velikega slovarja tujk (Cankarjeva založba, 2002):

pedigre -- [angl. 'pedigree' "rodovnik", iz st.fr. 'pe de grue' "žerjavova noga"; znak s tremi črtami, tri ravni] 1. rodovnik, izkazilo s podatki o poreklu in selekciji živali (psov, konj idr.) (veterina); 2. poreklo, podatki o rodu, izobrazbi in karieri kake osebe; 3. rodovno deblo, genealogija, podatki o izvoru ljudi in plemenskih živali, tudi rastlin (biologija)

Beseda 'pedigre' je kot del slovenskega jezika zabeležena tudi v Pravopisnem slovarju Slovenski pravopis (ZRC SAZU, 2001), z razlago 'rodovnik, poreklo', v Leksikonu Sova (Cankarjeva založba, 2006) pa nas v geslu 'pedigre' preusmerjajo na geslo 'rodovnik'.

Beseda 'rodovnik' seveda obstaja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika
rodovnik
1. (grafični) prikaz razvoja kake rodbine in rodbinskih zvez: sestaviti rodovnik / proučevati rodovnik vladarske družine · knjiž., redko zanimati se za nevestin rodovnik rod
2. zapis podatkov o plemenskih živalih glede na lastnosti, prednike in potomce: zadruga ima rodovnik plemenske živine; rodovnik dirkalnih konj / ta krava ima rodovnik; čistokrven pes z rodovnikom // dokument s temi podatki: izdati, predložiti rodovnik
3. biol. grafični prikaz v obliki drevesa, ki ponazarja razvoj živalstva, rastlinstva: rodovnik primatov, rastlinskih vrst

Besedo 'pedigre' smo poiskali tudi na spletu, tukaj je nekaj teh pojavitev:
'Brezžična kartica s pedigrejem' ... '3COM je predstavil brezžično omrežno kartico PC Card, ki vendarle ni enaka kot množica podobnih kartic. ...' (revija Monitor) -- očitno naj bi metaforično pomenilo nekaj takega kot 'ne navadna', 'izstopajoča', 'nekaj posebnega', 'ta boljš', 'ta hujš' 'oglaševalski blog s pedigrejem'
'Ni važn: Bend s pedigrejem za žure s pedigrejem'
'znanstveni in pedagoški pedigre bivšega državnega sekretarja'
'Ali pa tako trden strokovni pedigre, da ga bojazen pred morebitno kolegialno užaljenostjo z drugih koncev Slovenije ne more omajati?' ... tu 'pedigre' pomeni nekaj na temo 'preteklost', 'pretekli dosežki, udejstvovanja', kar je drugi pomen iz Slovarja tujk

Na spletu se najde tudi tri zadetke niza "zgodovinski pedigre" (torej zveze iz vašega primera), kjer je nameravani pomen očitno čisto preprosto 'poreklo' oziroma 'zgodovina'/'preteklost', in pridevnik 'zgodovinski' morda ne doda prav ničesar. En zadetek je npr. iz časnika Mladina: "Med juniorji vseh slovenskih parlamentarnih strank brli brez vsakega dvoma tista najsijajnejša lučka za tjekovine proletarske revolucije pri podmladku Združene liste socialnih demokratov, kar lahko glede na zgodovinski pedigre njihovega nadstarka v resnici preseneti zgolj kakega bukseljna."

Nameravani pomen zveze "ima močan zgodovinski pedigre" v vašem stavku bi naj torej verjetno bil '... ima že dolgo zgodovino'. Vaš profesor torej želi le povedati, da se s historično demografijo v Angliji ukvarjajo že zelo dolgo časa. Tako dolgo, da ima ta veda tam že takorekoč svoj rodovnik (seveda ne dobesedno). Rodovnik je namreč dokaz oziroma prikaz zgodovine neke rodbine, posameznika ali živali. S tem ko trdimo, da ima nekaj svoj rodovnik, v bistvu le povemo, da ima ta stvar svojo zgodovino, da obstaja že precej časa.

(maj 2007)


© 1998-2008, ŠUSS