Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.4, december 2007

Ali v Litvi živijo Litovci ali Litvanci

Ključne besede: slovenščina, ime prebivalcev, litovci

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000456.html]

Imam samo eno vprašanje, in sicer, kako se reče prebivalcem LITVE, litvanci ali litovci.?

Urad za meroslovje pri Vadi Republike Slovenije je nekoč sicer izdal seznam standardiziranih imen držav, vendar ta seznam ne vsebuje seznama prebivalcev teh držav, tako da si z njim pri konkretnem vprašanju žal nimamo kaj dosti pomagati. Ime države, katere prebivalce bi radi poimenovali, je nesporno 'Litva'.

V Slovenskem pravopisu je v geslu 'Litva' napisano tole:
Litva -e ž, zem. i. (evropska država): v Litvi litovski -a -o Litovec -vca m z Litovcem preb. i. Litovka -e ž, preb. i. Litovčev -a -o

Po Slovenskem pravopisu sodeč, je torej uradno ime za prebivalce Litve 'Litovci' oz. 'Litovke'. Kako pa se ta imena uporabljajo?

Sodeč po korpusu Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html), kjer so zbrana predvsem besedila iz časopisa Delo, se res uporabljata obe poimenovanji, vendar ima poimenovanje, ki ga predpisuje pravopis, prednost. Poimenovanje 'Litvanec' (v vseh sklonih in številih) ima 144 pojavitev. Poimenovanje 'Litovec' (v vseh sklonih in številih) pa 327. Očitno je torej, da sicer res obstajata dve poimenovanji za prebivalca Litve, vendar, da je tisto, ki ga predpisuje pravopis, precej bolj pogosto. V kolikor ne zaupate Novi besedi (dejansko ta korpus ni uravnotežen, saj vsebuje preveč enoličen tip besedil), si lahko sami poiščete večinski vzorec na svetovnem spletu z iskalnikom http://www.najdi.si, ali http://www.google.si (iskati morate po slovenskih straneh).

V bistvu lahko tu že kar končamo. Pravopis predisuje poimenovanje 'Litovec', to poimenovanje pa je tudi pogostejše od vaše druge možnosti. Seveda to ne pomeni, da morate vi za vsako ceno uporabljati to poimenovanje (za neupoštevanje pravopisa ne obstaja kazenskega pregona), vendar moram priznati, da se vsekakor zdi smiselno upoštevati večinski vzorec.

(september 2006)


© 1998-2004, ŠUSS