Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.4, december 2008

Od kod pride zveza 'imeti mačka'

Ključne besede: slovenščina,

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000490.html]

Zanima me, od kod izvira izraz 'imeti mačka' (pri glavobolu zaradi preveč zaužitega alkohola). Ali obstaja podoben izraz tudi v drugih jezikih?

Odgovor vam bom ponudil, ni pa v njem prav nič mojega. Praktično dobesedno ga navajam iz Slovenskega etimološkega slovarja Marka Snoja (2003):

maček "slabo počutje po prepiti noči" -- dobesedni prevod nemškega 'Kater', kar pomeni "žival maček" in "slabo počutje po prepiti noči". To sta izvorno dve različni besedi. Nemško 'Kater' "slabo počutje po prepiti noči" je nastalo v 19. stoletju med leipziškimi študenti iz narečne različice besede, ki ustreza knjižnonemški 'Katarrh' s pomenom "hud prehlad". Beseda, ki je le enakozvočnica nemškega 'Kater' "žival maček" (to je sorodno z angleškim 'cat', ruskim 'kot' "žival maček") in ki je z njo povezana le prek ljudske etimologije, je bila v slovenščino prevedena, kot da bi bilo nemško 'Kater' ena beseda z dvema pomenoma.

[Izraz 'ljudska etimologija' je v SSKJ razložen kot "razlaganje izvora besed po slučajni podobnosti". Če berete angleško, si lahko nekaj več o tem preberete na Wikipediji: http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_etymology]

V slovenščini obstaja tudi beseda 'katar', ki je v Snojevem slovarju razložena takole:
'katar' "vnetje sluznice, pri katerem se izloča sokrvica, sluz ali gnoj". Tujka, prevzeta po zgledu nemškega 'Katarrh' "hudo vnetje sluznice, hud prehlad" iz latinskega 'catarrhus' "nahod", to pa iz grškega 'katarrhous' "nahod", kar dobesedno pomeni "odtekanje, tečenje navzdol". ...

Obstaja tudi Frazeološki slovar slovenskega jezika (poskusni zvezek) Janeza Kebra (2003; http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/154), a meni žal ni na voljo. V spletnem Razvezanem jeziku (http://razvezanijezik.org/?page=Naslovnica) pa je izraz sicer omenjen, njegov izvor pa ne.

Glede izrazov za zmačkano stanje v drugih jezikih pa lahko med drugim pobrskate po Wikipediji, recimo začenši z geslom 'Kater' (kjer najdete potrditev Snojeve razlage za nemški izraz), na levi pa najdete spisek jezikov, v katerih si lahko preberete njihova 'zmačkana' gesla, npr. angleško geslo 'hangover', francoski 'gueule de bois', poljski 'kac' itd. ... lahko pa seveda sestavite tudi slovensko geslo 'maček'!

(maj 2007)


© 1998-2008, ŠUSS