Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.1, marec 2007

Prevod parih telekominukacijskih terminov

Ključne besede: slovenščina, prevod, telekomunikacije

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000419.html]

Franc Marušič

Zanima me kako bi prevedel spodaj odebeljene izraze?

"Mobile companies generate and retain cell data records which include location information so that they can conduct analysis to look at the network volumes, pricing tariffs (reduced rate when "near to home"), fraud management & prevention (e.g. illicit GSM gateways, dial-through fraud or illegal call centres)"

"Podjetja, dejavna v mobilni telefoniji, proizvajajo in hranijo podatke o mobilnih telefonih*, ki vključujejo podatke o lokaciji, za analiziranje volumna* omrežja, tarif (nižje tarife v bližini kraja bivanja), obvladovanja in preprečevanja goljufij (npr. nezakoniti GSM gateways, dial-through goljufije in nezakoniti klicni centri)."

Kot prvo naj povem, da ni nihče od nas strokovnjak za telekomunikacije (pa tudi sicer se bolj slabo razumemo na tehniko). Ker torej nihče niti slučajno ne ve, o čem je pri vaših besedah sploh govora, smo se obrnili na prijatelje, ki imajo o tem neprimerno več pojma.

Kolega, zaposlen pri Telekomu, pravi, da je 'GSM gateway' 'GSM prehod' (pravi, da je to naprava, ki omogoča manjše stroške telefoniranja iz fiksnega v mobilno omrežje, saj prevzame klice opravljene na fiksnem omrežju ter jih opravi preko mobilnega).

Za 'Network volume' pravi, da bi mu rekel kar 'obseg klicev' (pri navadni telefoniji je to število klicev, pri internetu pa količina prenesenih podatkov). Pri vsakem načrtovanju omrežja je namreč pomembno koliko bo to omrežje obremenjeno (koliko ljudi kliče kdaj in kam), sicer imamo omrežje ali predimenzionirano (z ogromno opreme, ki jo ne uporabljamo), ali pa poddimenzionirano (s premalo opreme in zmogljivosti, kar ljudem preprečuje normalno uporabo omrežja, saj ne morejo vedno klicati, ko to hočejo). Verjetno bi temu lahko rekli tudi 'obremenitev omrežja'/'zmogljivost omrežja' ali kaj takega (kolega je, kot sem že omenil, predlagal 'obseg klicev').

Kolega pravi, da za 'dial through' še ni slišal, zato tudi nima nikakršnega predloga. Izbezal pa je tole razlago 'dial through goljufij', ki meni sicer ne pomaga kaj dosti, on pa pravi, da bi Telekom človeka, ki bi to počenjal, nemudoma poslal v ječo (ali vsaj na grmado).

"Dial through: function of call routing systems and voice mail systems that enables a call received at one port, usually a PSTN exchange line port, to be switched, usually under control of a caller, to another port that also is a PSTN exchange line port."

Kolega je predlagal naslednji prevod vašega odstavka, seveda brez prevoda za 'dial through':
"Mobilni operaterji proizvajajo in hranijo podatke o klicih iz območja, ki ga pokriva posamična bazna postaja. Le-ti vključujejo podatke o lokaciji, ki jih operater uporablja za analiziranje in dimenzioniranje zmogljivosti omrežja, tarif (nižje tarife v bližini kraja bivanja), obvladovanja in preprečevanja goljufij (npr. nezakoniti GSM prehodi, dial-through goljufije in nezakoniti klicni centri)."

Žal vam kako drugače ne znamo pomagati.

(november 2005)


© 1998-2004, ŠUSS