Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.2, junij 2006

Od kod prideta besedi 'torek' in 'sreda'

Ključne besede: slovenščina, izvor besed, torek, sreda

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000394.html]

Zanima me od kje imeni za dneva v tednu kot sta torek in sobota.

Pozdravljeni,
v odgovor povzemam iz Snojevega Slovenskega etimološkega slovarja (Ljubljana, Založba Modrijan, 2003):

torek:
izpričano v 16. stoletju; enako je staro cerkveno slovansko 'vәtorәkә' in hrvaško/srbsko 'utorak', sorodno tudi rusko 'vtornik' in češko 'utery', vse z istim pomenom. Vse te besede izhajajo iz (vzpostavljene) praslovanske oblike *'vtәtorә', ki naj bi pomenila "drugi"; ta pomensko-oblikovna povezava je vidna v stari cerkveni slovanščini, kjer je 'vәtorә' pomenil "drugi", in v ruščini, kjer 'vtoroj' pomeni "drugi". Oblika je med drugim sorodna tudi npr. z nemško besedo 'anderer' "drugi".

sobota:
izpričano v 15. stoletju; enako ali sorodno je staro cerkveno slovansko 'sobota', hrvaško 'subota', rusko 'subbota', češko 'sobota'. Te besede naj bi bile v času pokristjanjevanja prevzete -- prek srednje latinskih oblik 'sabbata' oz. 'sambata', kar sta množinski obliki od 'sabbatum' oz. 'sambatum' -- iz hebrejskega 'šabbath', aramejskega 'šabbәta' s pomenom "dan počitka (po šestih delovnih dneh)". Slednje je nadalje sorodno s hebrejskim 'šabath' "počivati, prenehati z delom, praznovati".

april 2005


© 1998-2004, ŠUSS