Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.3, september 2004

Dvojina v evropskih jezikih

Ključne besede: dvojina, evropski jeziki, lužiška srbščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000321.html]

Prosim vas. da mi poveste, kateri evropski jeziki še poznajo dvojino.

Kolikor mi je znano, poznajo dvojino v Evropi poleg slovenščine še lužiška srbščina (ki se govori v jugovzhodnem delu nekdanje Vzhodne Nemčije), bretonščina (severozahod Francije), in nekatera narečja litvanščine. Dvojino naj bi poznala tudi ukrajinščina, a le pri sklanjanju samostalnikov, ne pa tudi pri spreganju glagolov.

Žal vam popolnoma zanesljivega odgovora ne morem dati, saj do podatkov o vseh evropskih jezikih ni tako lahko priti (v Evropi se govori preko 50 jezikov). Precej gotovo pa je zgornja trditev le pravilna, saj bi zelo verjetno vedeli, če bi še kak drug evropski jezik poznal dvojino - konec koncev le gre za majhno posebnost in smo zato na to v naših krajih razumljivo precej pozorni.

P. S.
Na podobno vprašanje smo že odgovarjali.

Glej tudi: Kateri jeziki poznajo dvojino?.


© 1998-2004, ŠUSS