Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.1, marec 2006

Kako najti sopomenke?

Ključne besede: sopomenke, reprodukcija, improvizacija, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000378.html]

Rok Žaucer

Kje in kako lahko poiščem sopomenke besed kot npr: reprodukcija = ?, improvizacija = ?...

Očitno ne znam brskati po internetu! Hvala!

Moja prva misel ob nalogi iskanja sopomenk bi bila slovar, v splošnem pomenu. Slovarja sopomenk slovenščina žal nima. Najprej mi seveda pride na misel Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je zastonj dosegljiv tudi na internetu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. Spodaj navajam izpiska gesel 'improvizacija', 'improvizirati' in 'reprodukcija', 'reproducirati'. V razlagah obeh pojmov se najde več približnih sopomenk. Obenem dodajam, da boste ob iskanju za geslom 'improvizirati' v spletni verziji SSKJ (tako iskanje je možno tudi v cederomski izvedbi SSKJ) dobili izpisana tudi gesla, kjer se npr. 'improvizirati' pojavlja v razlagi kakega drugega gesla, npr. 'preludirati'. Pri iskanju sopomenk to rado pride prav.

improvizacija -e ž (a) glagolnik od improvizirati: poslušal je zanimive improvizacije na klavirju / prehod iz improvizacije v načrtno gospodarstvo / improvizacija nosil je uspela / zelo je spreten v improvizaciji // kar je improvizirano: to je ena njegovih improvizacij

improvizirati -am nedov. in dov. (i) knjiž. posredovati, poustvarjati kaj brez priprave, načrta: improvizirati govor; improvizirati na klavirju / zna odlično improvizirati / ni igral po notah, marveč je improviziral / ekspr. za pouk se ni dosti pripravljal, ampak je v razredu kar improviziral // narediti kaj za začasno uporabo, navadno ne z ustreznim materialom: iz navadnih desk so improvizirali mizo; improvizirati nosilnico; improvizirati oder // ponazoriti, uprizoriti: improvizirati gašenje požara; improvizirati napad na mesto

improviziran -a -o: improviziran podstavek; improvizirana igra, oddaja; slavje je bilo improvizirano

reprodukcija -e ž (u) 1. glagolnik od reproducirati: reprodukcija fotografije / naprave za stereofonsko reprodukcijo; mehanski način reprodukcije zvoka / razvoj glasbene reprodukcije / biti sposoben za reprodukcijo; prašiči za rejo in reprodukcijo / reprodukcija prebivalstva obnavljanje prebivalstva glede na rodnost in smrtnost 2. slika, fotografija, narejena s fotografsko-tiskarskim postopkom: obesity reprodukcijo na steno; prelistaval je knjigo z reprodukcijami umetniških del 3. ekon. obnavljanje proizvodnje: proces reprodukcije; teorija reprodukcije / družbena reprodukcija obnavljanje proizvodnje v narodnem gospodarstvu; navadna reprodukcija obnavljanje proizvodnje v nespremenjenem obsegu; razširjena reprodukcija obnavljanje proizvodnje v povečanem obsegu

reproducirati -am nedov. in dov. (i) 1. s fotografsko-tiskarskim postopkom delati posnetek slike, besedila: reproducirati fotografijo; slikar ni dovolil reproducirati svojih slik; reproducirati stare tiske / reproducirati sliko na znamki, v knjigi 2. s posebnimi napravami povzročati, da postane zvočni ali slikovni zapis zlasti glasbenega ali filmskega dela slišen, viden: reproducirati televizijsko sliko z magnetoskopskega traku; reproducirati glasbo s plošč / telefon slabo reproducira glas 3. ustvarjati kaj tako, kot že obstaja v stvarnosti: v laboratoriju so reproducirali razmere v vesolju 4. umetniško podajati: dirigent je skladbo prepričljivo reproduciral 5. knjiž. opisovati, ponavljati: v poročilu je reproduciral potek dogodka; priča ni mogla natančno reproducirati tega, kar je videla / njegovo izjavo so slabo reproducirali - skušal je reproducirati, kar se je naučil obnoviti, povedati reproducirati se knjiž. razmnoževati se: biti sposoben reproducirati se

reproduciran -a -o: dobro reproduciran dogodek; reproducirana glasba; ta slika je bila že večkrat reproducirana

Nadalje lahko seveda poskusite s slovarskim delom Slovenskega pravopisa, ki ga nimam pri roki in vam torej z morebitnimi sopomenkami od tam ne morem postreči, pa seveda starejšimi slovarji slovenskega jezika, po katere pa bi zelo verjetno morali v knjižnico. Odvisno od tipa besed, ki jim iščete sopomenke, bi lahko prav prišel tudi kak enojezičen srbohrvaški slovar/pravopisni slovar (oziroma slovarji raznih slovanskih jezikov). Nato lahko poskusite z dvojezičnimi slovarji, recimo angleško-slovenski, slovensko-angleški, francosko-slovenski, slovensko-francoski, kar imate pač pri roki, tuje prevodne ustreznice slovenskega pojma vas bojo mogoče spomnile na kakšno slovensko besedo, v obratnem slovarju pa boste, če seveda poznate tujejezično ustreznico iskane slovenske iztočnice (recimo 'improvizirati'), med slovenskimi prevodnimi ustreznicami morda našli ravno več približnih sopomenk vaše besede. Do vse sorte spletnih slovarjev lahko pridete preko naslednje strani: http://www.gov.si/slovar.html (vendar vedite, da vsaj kar se tiče dvojezičnih slovarjev s slovenščino kot enim od obeh jezikov, 'ta boljših' slovarjev na internetu ne boste našli). Pomagati si lahko poskusite tudi z enojezičnimi slovarji sopomenk (sinonimov) kakšnega tujega jezika, gotovo se na pravkar omenjeni spletni strani najde tudi kaj takega. In nenazadnje si lahko pomagate tudi s tujimi enojezičnimi slovarji, za angleščino poskusite recimo http://www.m-w.com/, kjer lahko poleg po slovarju iščete tudi po tezavru; še posebej v tezavru so skoraj vedno navedene sopomenke.

Slovenščina sicer nima slovarja sopomenk, vendar si -- kot rečeno -- lahko precej pomagate s pregledovanjem besed, uporabljenih v razlagah, oziroma s spiskom približnih sopomenk v enojezičnih slovenskih slovarjih, pa tudi s pregledovanjem dvojezičnih slovarjev ali enojezičnih tujih slovarjev, enojezičnih tujih slovarjev spomenk/sinonimov... Kot lahko razberete iz zgornje navedbe gesel iz SSKJ, pa bi svetoval, da v lovu za sopomenkami samostalniškega pojma 'improvizacija' ne iščete samo samostalnika 'improvizacija', ampak razširite svoje polje še na druge besedne vrste, recimo glagol 'improvizirati'.

~~~~~~~~

Še tole,
kolega opozarja, da ima zelo verjetno slovenska verzija Microsoftovega Officea vgrajen slovar sopomenk / sinonimov. Na Amebisovi strani pa v opisu programa "mikroBesAna" (http://www.amebis.si/izdelki/ubesana/) piše, da ima program (ki je po proizvajalčevih besedah v osnovi "slovenski črkovalnik, namenjen odkrivanju tipkarskih napak v besedilih") vgrajen tudi "slovar sinonimov z več kot 60.000 besedami". To je torej še en način, kako priti do sopomenk slovenskih besed.

Ottawa 30 . 3. 2003

Najlepša hvala za izčrpno razlago, nasvete in pomoč! Zares ste se potrudili!
Hvala! LP!


© 1998-2004, ŠUSS