Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.1, april 2004

Velika začetnica in naštevanje

velika začetnica, alineje, naštevanje, ločila, pravopis, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000297.html]

Rok Žaucer in Franc Marušič

Zanima me raba velike začetnice in ločil pri naštevanju večjih sklopov besedila v alinejah. Imam uvodni stavek, ki se zaključi z dvopičjem, nato pa naštetih več alinej. V vsaki alineji je več stavkov.

Na podobno vprašanje smo pred časom že odgovarjali. Vprašanje in odgovor nanj se nahajata tudi v našem spletnem arhivu. Oglejte si ga tukaj. Dodajam pa vam še par besed o vašem konkretnem problemu.

Če se v posamezni alineji nahaja več stavkov, kar navajate kot vaš konkretni primer, se zdi, da so posamezne alineje med seboj tudi bolj ločene, torej bolj pomensko samostojne. V takem primeru je bolj smiselno uporabljati na koncu vsake alineje piko, ki zaključi sklop tematsko sorodnih stavkov, združenih v alinejo. Zdi se, da se takšne alineje med seboj ne dopolnjujejo oziroma da bi lahko obstajale tudi kot samostojni deli besedila. Seveda o vašem konkretnem tekstu ne vem nič, vse to so le špekulacije.

Če znotraj alineje obstajajo pike, potem se zdi res rahlo čudno, da bi alineje med seboj ločevali z vejico. To bi zgledalo, kot da sta zadnji in prvi stavek dveh zaporednih alinej bolj tesno povezana kot dva s piko ločena stavka znotraj posamezne alineje.

Tudi če pišemo na koncu vsake alineje piko, alineje pa začenjamo z veliko začetnico, nam še vedno ostane vprašanje, kaj narediti s prvo alinejo, ali tudi tam pisati veliko začetnico tako kot v vseh drugih alinejah ali raje malo, saj je prva alineja nadaljevanje uvodnega stavka, ki smo ga končali z dvopičjem. Dokončnega odgovora vam ne morem dati. Tako mala kot velika začetnica imata dobre razloge za in proti.

Glej tudi: Velika začetnica pri naštevanju.


© 1998-2004, ŠUSS