Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.3, september 2008

Kako sklanjati ime 'Drakula'

Franc Marušič

Ključne besede: slovenščina, sklanjanje imen,

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000482.html]

Zanima me, kako naj sklanjam besedo Drakula.

Če jo sklanjam Drakula, Drakule, Drakuli, Drakulo, pri Drakuli, z Drakulo, zveni kot da gre za žensko in ne za okrutnega vlaškega vladarja.

Toda Drakula, Drakula, Drakulu, Drakula, pri Drakulu, z Drakulom se mi zdi bolj sklanjatev imena Drakul (Drakul in Drakula pa sta dve različni imeni; Drakul je oče, Drakula pa sin, tako da ju je potrebno ločiti - tudi pri sklanjanju).

Za začetek naj se opravičimo za zamudo. Nadalje pa za ne prav poglobljen odgovor.

O problematiki sklanjanja moških imen smo pisali že v več odgovorih. Morda najrelevantnejši je tale:

Glej tudi: Kako se sklanja: 'Miha' in 'Jaša'.

Tam smo sicer govorili večinoma o kratkih imenih, ki se končajo na -a, vaš primer je zato rahlo drugačen, a se zdi še vedno v osnovi soroden. Podobno kot vas, je tudi nas sklanjanje imen na -a po moški sklanjatvi motila zaradi možnih motenj ob podobnih imenih. Če rečemo, da včeraj ni bilo videti Luka ali Marka, lahko govorimo tudi nekom z imenom 'Luk' in nekom z imenom 'Mark', podobno kot bomo odsotnost nekoga z imenom 'Tom' najavili s 'Toma ni'.

Ker torej dejansko obstajata obe imeni, tako 'Drakula' kot 'Drakul' (nekaj o tem smo si prebrali na straneh:
http://www.dreamsmith-graphics.com/wizglass/vlad.html,
http://en.wikipedia.org/wiki/Vlad_Drakul, ali
http://sl.wikipedia.org/wiki/Drakula),
se zdi smiselno ti dve imeni sklanjati na dva različna načina, da ne bi bilo treba morebitne odsotnosti najavljati z 'Drakula in Drakula ni'. Homonimija sama sicer ni razlog za zavestno izogibanje eni od oblik. Istozvočne besede in oblike obstajajo in če se katero od prekrivanj izkaže za moteče, se bo to tako ali tako samo "popravilo". Vendar, ker imamo tu možnost izbire med dvema oblikama, in ker je ena že oddana, to prav lahko uporabimo kot razlog za prvo obliko (da bi torej uporabljali prvo žensko sklanjatev namesto prve moške).

Za prvo žensko sklanjatev pravite, da vam deluje preveč žensko in da ne ustreza okrutnemu vladarju. Tu vas moram razočarati saj z vami ne delim tega mnenja. Tipična primera moškega samostalnika, ki se sklanjata po prvi ženski (oziroma drugi moški) sklanjatvi sta 'vojvoda' in 'vodja'. Pri obeh je kakršenkoli prizvok ženskosti verjetno nezaželjen (vodja je sicer lahko tudi ženskega spola, a je to že drugo vprašanje), pa se zdi, da to ne vpliva na prevladujoči sklanjatveni vzorec, ki je seveda prva ženska/druga moška sklanjatev.

Poglejmo si še pogostost enega in drugega sklanjanja. Ker bi bilo pregledovanje korpusa za vse možne sklone in seštevanje posamičnih oblik prezapleteno, bomo v korpusu iskali le obliki za dajalnik oziroma mestnik. V obeh sklanjatvah sta namreč ravno ti dve obliki istozvočni in se obenem ne prekrivata z nobeno od oblik v drugi sklanjatvi.
- Prva ženska: Drakula, Drakule, Drakuli, Drakulo, pri Drakuli, z Drakulo
- Prva moška: Drakula, Drakula, Drakulu, Drakula, pri Drakulu z Drakulom
Primerjali bomo torej niza 'Drakuli' in 'Drakulu'. Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html) vsebuje 25 pojavitev niza 'Drakuli' in le en niz 'Drakulu', pa še ta je dejansko priimek nekega dijaka, katerega priimek je 'Drakul'.

FidaPlus (http://www.fidaplus.net/) je še bolj kategorična glede prednosti prve ženske sklanjatve. Vsebuje 121 pojavitev niza 'Drakuli' in le en niz 'Drakulu', pa še pri tem primeru ni prav jasno, kaj je z 'Drakulu' sploh mišljeno, saj gre verjetno za napako: "Kar se je tudi zgodilo. Igralci so bili več kot motivirani in zavidljivi v dobro odigranih vlogah. Na čelu z Drakulu, Tadejem Tošem, ki se je, tik preden je stopil na oder, počutil kot ob "gledanju štarta formule ena"."

Kakorkoli obrnemo, vedno je sklanjanje po prvi ženski oziroma drugi moški sklanjatvi v prednosti, tako da vam kaj drugega kot svetovati slediti večinski rabi (oziroma celo edini zabeleženi rabi (za dajalnik in mestnik)) niti ne moremo.

Kot zanimivost lahko dodamo, da se kljub dominantnemu (oziroma edino obstoječemu) sklanjatvenemu vzorcu prve ženske sklanjatve svojilni pridevnik iz imena 'Drakula' še vedno dela (večinoma) z moško končnico. Nova Beseda vsebuje le eno pojavitev oblike 'Drakulin', ob 22 pojavitvah oblike 'Drakulov' (iskali smo niza 'drakulin*' in 'drakulov*', ki naj bi našla omenjeni obliki v vseh sklonih in številih). FidaPlus, ki je precej obsežnejši korpus, ima 24 pojavitev oblike 'Drakulin' in 99 pojavitev oblike 'Drakulov'.

Po eni strani prednost oblike 'Drakulov' pomeni, da ženski sklanjatveni vzorec ne vpliva na naše dojemanje spola osebe, saj imamo sodeč po moški svojilni končnici Drakulo še vedno za osebo moškega spola. Vendar bi obenem lahko tudi rekli, da že sam obstoj oblike 'Drakulin' kaže, da se je vsaj nekaterim (slovnični) ženski spol iz sklanjatvenega vzorca (ali pa morda kar iz imenovalniške končnice '-a') prenesel tudi na mehanizem tvorbe svojilnih pridevnikov. To seveda ni neobičajno, saj se podobno dogaja tudi z imeni 'Vanja' in 'Vasja', za katere se na slovenskih straneh interneta (z iskalnikom Google) najde obe različici svojilnega pridevnika: 'Vanjin' in 'Vanjev' (razmerje je 24:2) ter 'Vasjin' in 'Vasjev' (razmerje 5:1). Tipično ženke končnice svojilnih pridevnikov tako lahko uporabimo tudi za osebe moškega spola. Seveda gre tu le za slovnični spol osnove, saj bomo za moško osebo s takim imenom še vedno uporabljali osebne zaimke moškega spola. Tako bomo recimo rekli 'Vanjin rojstni dan bomo praznovali pri njemu doma' in ne 'Vanjin rojstni dan bomo praznovali pri njej doma', če je govora o Vanjinem/Vanjevem domu.

(februar 2007)


© 1998-2008, ŠUSS