Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.1, marec 2006

Ali se progo izpelje ali izvozi

Ključne besede: pravopis, slovenščina, glagolske zveze s predmetom, izpeljati progo, novinarski jezik

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000383.html]

Rok Žaucer

Imam nekaj vprašanj v zvezi z jezikovnimi navadami naših športnih poročevalcev:

1. Kaj menite o izpuščanju števnika en/ena/eno? Verjetno se v mnogih primerih to sme, vendar v zadnjem času opazujem, da nekateri športni komentatorji dosledno izpuščajo ta števnik tudi v zvezah kot je npr. 'oba sta dosegla po gol'. Ali je to prav?

2. Ali je pravilno reči 'ni izpeljal proge'? Izpelje se načrt ali tudi matematični izrek, proga pa se po mojem zvozi.

3. Nekateri radi uporabljajo izraz 'zunanji del mreže'. Ali se mreža deli na notranji in zunanji del?

4. Kaj menite o takile sklanjatvi: 'Barcelona je premagala Reala, Inter pa Bayerna'?

5. Zelo me moti izraz 'slaviti' kot sinonim za 'zmagati'. Zasledil sem celo take zveze: 'Letos mu še ni uspelo slaviti' ali 'Čeprav je slavil na povratni tekmi, se ni uvrstil v naslednji krog'.

Najbolj me moti, ker se slabe navade tako hitro širijo od človeka do človeka in z medija na medij. Lahko bi jih naštel še veliko, vesel pa bom, če boste kaj povedali o katerem od naštetih vprašanj.

Hvala in lep pozdrav,

Odgovor na prvo vprašanje.

Odgovor na tretje vprašanje.

Odgovor na četrto vprašanje.

Odgovor na peto vprašanje.

2. Ali je pravilno reči 'ni izpeljal proge'? [...] proga pa se po mojem zvozi.

Med smučanjem z Zvoha lahko peljemo bolj po sredini ali bolj ob robu proge, lahko se peljemo po hribu navzdol, lahko vozimo po kucljih, lahko se nonstop vozimo po isti progi. Med obema glagoloma in obema oblikama obeh glagolov (s 'se' ali brez 'se') so tako pomenske kot strukturnovezljivostne razlike, vendar ni dvoma, da vse naštete rabe obstajajo. Razlike med glagolskimi pari, kot so 'voziti'/'peljati', 'tekati'/'teči', 'lezti'/'laziti', 'nesti'/'nositi', so bile nekoč sistematične, vendar so se kasneje po posameznih parih v različni meri in na različne načine zabrisale. Ko pa na te glagole natikamo še predpone, so razlike še bolj zabrisane, tako da ekstrapoliranje z razlik med nepredponskimi podstavnimi glagoli (s sinhronega stališča) verjetno ne bo ravno plodovito.

Vsekakor na smučkah lahko po progi ali po hribu navzdol tako 'peljemo' kot 'vozimo'. 'A ju vidiš, Peter pelje po desni Tone pa po levi?' Taki rabi bi lahko pripisali pomen 'premikati se na določen način'. Že nepredponski 'peljati' ima tudi prehodno rabo tipa 'na zadnjem treningu sem vitransko ciljno strmino peljal brez večjih napak, na tekmi sem pa malo zašuštral'. Še bolj običajno je to s predponskim 'od-peljati': 'na zadnjem treningu sem vitransko ciljno strmino odpeljal brez večjih napak'. Predponski glagoli se od svojih nepredponskih različic često razlikujejo (med drugim) v tem, da so prehodni, npr. *pisati dolg - od-pisati dolg; *pisati Petra - iz-pisati Petra. Podobno ne vidim zadržkov, da predpona na glagolu 'iz-peljati' -- četudi za koga nepredponski 'peljati' ne more biti prehoden -- ne bi imela podobnega učinka, torej da bi uvedla prehodno vezavo, torej 'iz-peljati progo'. Enako se zgodi z '(i)z-voziti progo'. Zakaj menite, da bi bilo to možno samo z 'voziti' ne pa s 'peljati', mi ni jasno. Z drugimi besedami, ni mi jasno, kakšna slovnična ali pomenoslovna načela naj bi oblika 'izpeljati' kršila. Parafraza za 'izpeljati/zvoziti progo' bi lahko bila 'priti iz proge (tj. skozi progo, do konca proge) peljaje/vozec'.

Rabo 'izpeljati ovinek' beleži tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika
(SSKJ, http://bos.zrc-sazu.si/index.html): izpeljati -- (žargonsko, avtomobilizem) zaradi prevelike hitrosti ni mogel izpeljati ovinka

Če športni poročevalci govorijo, da smučar ni izpeljal proge, gre seveda tudi za specializirano (žargonsko) rabo, namreč za športni žargon.

Glagol '(i)zvoziti' v SSKJ celo nima pripisanega takega pomena oziroma med ponazarjalnim gradivom nima tovrstnega primera. No, vseeno mislim, da ni dvoma, da so tudi zveze kot '(i)zvoziti ovinek/progo' v rabi dokaj razširjene. Za pisno slovenščino si potrditev lahko poiščete v korpusu dostopnem na: http://bos.zrc-sazu.si/index.html (za govorno slovenščino pa takih podatkov na žalost ne boste ravno z lahkoto našli). Sam v tem pomenu gotovo uporabljam tako 'izpeljati/speljati' kot 'zvoziti'.

Na podlagi rabe glagolov 'peljati (se)' in 'voziti (se)' v kontekstu smučanja ali avtomobilske vožnje kaže, da tudi nadaljnja kombinacija s predpono iz-/s-/z- ne bi smela biti problematična. Morda pa katerega od teh glagolov uporabljate drugače, morda bolj omejeno, in za vas potem tudi nadaljnja kombinacija s predpono ne predstavlja logičnega nadaljevanja. Vendar se med različnimi govorci raba posameznih besed sem in tja vselej razhaja, pa zato ne moremo reči, da je naša raba prava, njihova pa neustrezna. Širjenje dometa glagolov na sorodne pomene pa v besedišču tudi ni ravno redek pojav.

(5. 4. 2004)


© 1998-2004, ŠUSS